حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبادی سواد بصری

گروه مولفان | دونیس ا داندیس| محمدحامد مسیح تهرانی
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 266

12,900 تومــان

درآمدی بر روند مطالعه و حفاظت میراث معماری

گروه مولفان | ساشا ریاحی مقدم| احمد پیرزاد
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 204

12,500 تومــان

ضد معماری و واسازی

گروه مولفان | نیکاس انجلوس سالینگروس| کریستوفر الکساندر| زهیر متکی| کاظم دادخواه| سعید زرین مهر
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر

گروه مولفان | مرتضی صدیق| محمد پیله ور| سید باقر حسینی
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 288

22,000 تومــان

مفاهیم پایه در طراحی معماری بیمارستان

گروه مولفان | غلام رضا شامقلی| حامد یکی تا
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 250

16,900 تومــان

پرسپکتیو غیر معمارانه

گروه مولفان | مرتضی صدیق| میثم صدیق
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 272

17,000 تومــان

آیینه ی معماری

گروه مولفان | علی حسین پور حجار| مرتضی صدیق
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 119

10,000 تومــان

تحقیق در معماری گذشته ایران

گروه مولفان | محمد کریم پیرنیا| غلامحسین معماریان
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 121

3,000 تومــان

اکنون معماری

گروه مولفان | فیلیپ جودیدیو| غلام رضا شامقلی
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 190

13,900 تومــان

شاهراه ها در شاهکارها

گروه مولفان | مرتضی صدیق| علی علایی
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 564

37,000 تومــان

آشنایی با معماری مسکونی ایرانی

گروه مولفان | غلامحسین معماریان
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 438

6,500 تومــان

طراحی ساختمان های فولادی -جلد 1

گروه مولفان | ابراهیم ثنائی| علیرضا رضائیان
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 447

25,000 تومــان