حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای فنی طرح ریزی و ساخت تونل های جاده ای و عوامل شهری -جلد 2

گروه مولفان | سی. جرمی هانگ| زهرا زارعی نرمیق| حسن شرفخانه| حسین بلاش
ناشر: سرسبز
تعداد صفحات: 466

18,000 تومــان

راهنمای فنی طرح ریزی و ساخت تونل های جاده ای و عوامل شهری -جلد 1

گروه مولفان | سی. جرمی هانگ| زهرا زارعی نرمیق| حسن شرفخانه| حسین بلاش
ناشر: سرسبز
تعداد صفحات: 459

17,000 تومــان

بررسی روشهای ضدعفونی آبهای آشامیدنی، بهداشتی و صنعتی

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: سرسبز
تعداد صفحات: 440

3,900 تومــان

راهنمای تجزیه و تحلیل از کارافتادگی دیگ های بخار

گروه مولفان | رابرت پورت| هاروی هرو| محمد رضا نفری
ناشر: سرسبز
تعداد صفحات: 400

4,000 تومــان

راهنمای تجزیه و تحلیل از کارافتادگی سیستم آب برج های خنک کننده

گروه مولفان | هاروی هرو| رابرت پورت| محمد رضا نفری
ناشر: سرسبز
تعداد صفحات: 600

6,000 تومــان

  • 1