حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زبان و ادبیات فارسی

گروه مولفان | احمد ذاکری| ماه نظری| فاطمه حیدری
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

گروه مولفان | حسن رشیدی| زینب رشیدی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 519

24,000 تومــان

دینامیک ماشین

گروه مولفان | محسن تاجیک| رضا رشیدی میبدی| یوسف صفرخانلو
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 400

15,800 تومــان

تاریخ عقاید سیاسی

گروه مولفان | مهدی بوستانی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 153

7,900 تومــان

مدارهای منطقی

گروه مولفان | مهسا ولی زاده
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 300

10,900 تومــان

اندیشه اسلامی1

گروه مولفان | علی حسینی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 145

6,500 تومــان

ساختمان های گسسته

گروه مولفان | رضا محمددوست| سمیرا قربانی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 87

4,900 تومــان

شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | زهرا هاشمی پرپنجی| مهدیه علی نظری
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 109

5,800 تومــان

روانشناسی یادگیری

گروه مولفان | ماندانا علم بلادی| علیرضا جانفشان
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 188

7,900 تومــان

شیمی آلی 1

گروه مولفان | مریم بابایی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 173

8,900 تومــان

ذخیره و بازیابی اطلاعات

گروه مولفان | مهدی قنبری| محمد شیرافکن
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 145

8,400 تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | سحر الماسی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 139

7,800 تومــان