حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش و کارآموزی نیروی انسانی

گروه مولفان | علی قدیمی| رقیه شاهانی| محمدباقر قدیمی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 166

14,000 تومــان

مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک

گروه مولفان | عباس خمسه
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 278

27,000 تومــان

ادب فارسی در گذر زمان

گروه مولفان | زهرا فرود
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 262

20,000 تومــان

زبان و ادبیات فارسی عمومی

گروه مولفان | احمد ذاکری
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 294

20,000 تومــان

زبان و ادبیات فارسی

گروه مولفان | احمد ذاکری| فاطمه حیدری
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 282

17,000 تومــان

زبان و تفکر

گروه مولفان | علیرضا کاکاوند| بیتا مصدق فیروزآبادی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 244

12,500 تومــان

زبان و ادبیات فارسی

گروه مولفان | احمد ذاکری| ماه نظری| فاطمه حیدری
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

گروه مولفان | حسن رشیدی| زینب رشیدی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 519

24,000 تومــان

دینامیک ماشین

گروه مولفان | محسن تاجیک| رضا رشیدی میبدی| یوسف صفرخانلو
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 400

15,800 تومــان

روانشناسی سلامت

گروه مولفان | فرهاد جمهری
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 676

35,000 تومــان

تاریخ عقاید سیاسی

گروه مولفان | مهدی بوستانی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 153

7,900 تومــان

مدارهای منطقی

گروه مولفان | مهسا ولی زاده
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 300

10,900 تومــان