حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اخلاق سازمانی

گروه مولفان | احد فرامرز قراملکی
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 432

30,000 تومــان

توسعه ی استعدادهای آتی

گروه مولفان | متیو گی| دوریس سیمز| نسرین جزنی
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 328

10,000 تومــان

دستنامه توسعه مدیران -جلد 1

گروه مولفان | محمد علی بابایی زکلیکی| ابراهیم شیخ
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 112

6,500 تومــان

سفر تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | مسعود بینش
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 216

5,000 تومــان

بازارپژوهی آسان

گروه مولفان | دان دومن| مارگارت دومن| دل دنیسن| نسرین جزنی| احمد کاوسی
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 244

5,500 تومــان

مدیریت تجربه مبانی

گروه مولفان | بهروز دری| مهدی محمود صالحی
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 208

5,000 تومــان

الگوی تکامل توانایی نیروی انسانی

گروه مولفان | بیل کرتیس| ویلیام ای هفلی| سالی ا میلر| مارینا فرهودی زاده| محمد عشقی
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 320

6,000 تومــان

استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت زیست محیطی الزامات و راهنمای استفادهiso 14001: 2004

گروه مولفان | گروه نویسندگان
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 96

2,000 تومــان

مدیریت میانبرها

گروه مولفان | شوجی شیبا| دیوید والدن| مصطفی جعفری
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 304

5,200 تومــان

کدهای رهبری سازمانی

گروه مولفان | دیوید اولریچ| دبلیو. نورمن اسمال وود| کیت سوئیت من| مسعود بینش| افشین دبیری
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 220

4,500 تومــان

سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان ها در عرصه جهانی سازی

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی| عباس غفاری
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 132

3,300 تومــان

مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل

گروه مولفان | منوچهر نجمی| سیروس حسینی
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 148

4,000 تومــان