حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 309

38,000 تومــان

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 489

60,000 تومــان

تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار NVivo10

گروه مولفان | غلامحسین رضایت| سیدصمد بهشتی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 190

10,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی 1395

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

شهر بی شهرزاد

گروه مولفان | بهادر باقری
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 149

7,500 تومــان

کار، فراغت و جامعه

گروه مولفان | محمد میرزایی ملکیان| زهره توکلی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 168

8,500 تومــان

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 297

36,000 تومــان

حسابرسی و حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 428

34,000 تومــان

اصول مقدماتی فوتونیک مجتمع

گروه مولفان | خینس لیفانته| جعفر نامدار مقدم
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 307

12,500 تومــان

راهنمای جامع و تصویری CorelDraw X6

گروه مولفان | زینب مزرعه فراهانی| علیرضا شفیعی امین
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 264

7,500 تومــان

مردم شناسی جهانگردی

گروه مولفان | محسن نیازی| عباس صالحی| محسن کرمانی نصرآبادی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 280

5,500 تومــان

  • 1