حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 309

38,000 تومــان

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 489

40,000تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی 1395

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 297

36,000 تومــان

حسابرسی و حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | احمد آخوندی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 428

34,000 تومــان

راهنمای جامع و تصویری CorelDraw X6

گروه مولفان | زینب مزرعه فراهانی| علیرضا شفیعی امین
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 264

7,500 تومــان

مردم شناسی جهانگردی

گروه مولفان | محسن نیازی| عباس صالحی| محسن کرمانی نصرآبادی
ناشر: سخنوران
تعداد صفحات: 280

5,500 تومــان

  • 1