حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

60 دقیقه برای سخنرانی بهتر در ملاء عام

گروه مولفان | کوین عبدالرحمان
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

تعادل میان کار و زندگی

گروه مولفان | رابرت هالدن| بن رنشا| افسانه زمانی مقدم| پریسا زمانی فراهانی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 123

9,000 تومــان

تاثیرگذاری بر دیگران

گروه مولفان | روی جانسون| جان ایتون| افسانه زمانی مقدم| پریسا زمانی فراهانی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 112

9,000 تومــان

دستیابی به تعالی

گروه مولفان | رابرت هلر| افسانه زمانی مقدم| پریسا زمانی فراهانی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 110

9,000 تومــان

شخصیت اسکیزوتایپالی و اعتقادات خرافاتی

گروه مولفان | شفیع اذری
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

8,900 تومــان

موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی

گروه مولفان | بهروز درویش| رحیم سرور| بابک جعفریان
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

مبانی آزمایشگاه میکروب شناسی

گروه مولفان | الهام وقاری سوران
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری ورزشکاران

گروه مولفان | سارا شیخ ها
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

پژوهشی در شادی و روابط همسران

گروه مولفان | مریم آقایی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

برج مسکونی با رویکرد اکولوژیکی

گروه مولفان | هاجر داوری
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

خانه جناب شیر

گروه مولفان | علی اصغر بختیاری| منصوره صحرایی| نفیسه صحرایی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

ریاضیات نوین

گروه مولفان | محمد حضرتی باروق
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان