حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

60 دقیقه برای سخنرانی بهتر در ملاء عام

گروه مولفان | کوین عبدالرحمان
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

دستیابی به تعالی

گروه مولفان | رابرت هلر| افسانه زمانی مقدم| پریسا زمانی فراهانی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 110

9,000 تومــان

تاثیرگذاری بر دیگران

گروه مولفان | روی جانسون| جان ایتون| افسانه زمانی مقدم| پریسا زمانی فراهانی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 112

9,000 تومــان

تعادل میان کار و زندگی

گروه مولفان | رابرت هالدن| بن رنشا| افسانه زمانی مقدم| پریسا زمانی فراهانی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 123

9,000 تومــان

رهبران آخر از همه می خورند

گروه مولفان | سایمون سینک| ناهید سپهرپور
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 310

22,000 تومــان

اصول و راهنمای آموزش در سازمان ها

گروه مولفان | جنیس فیشر چان| افسانه زمانی مقدم| سید فرهاد افتخارزاده| پریسا قره گوزلو
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 265

13,500 تومــان

پایان تاریخ و انسان واپسین

گروه مولفان | فرانسیس فوکویاما| عباس عربی| زهره عربی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 490

32,000 تومــان

  • 1