حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی بهره برداری نفت و گاز طبیعی

گروه مولفان | ویلیام سی لیونز| سیدحسن حجی آبادی| میربهمن غنی زاده
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

شبیه سازی مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse

گروه مولفان | کریم اکبری اقدم| بابک مرادی
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 230

18,500 تومــان

مرجع آموزش نرم افزار Petrel

گروه مولفان | علی رنجبر| حمید صباغ| علی بنگر
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 477

32,000 تومــان

تشریح مسائل کتاب جامع مهندسی مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | محمد منصورآبادی| طالب اسفندیاری| احمد طارق
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 361

18,500 تومــان

اصول پترو فیزیک

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری| عبدالرسول خشود
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 499

25,000 تومــان

پتروفیزیک

گروه مولفان | جبار تیاب| ارل سی دونالدسون| محمدتقی رضایی| احد فریدونی| مسعود فریدونی
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 697

44,000 تومــان

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100، PVTi Flogrid، Office در شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | حمیدرضا دشتی| حسن داروئی
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 496

32,000 تومــان

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | ویلیام مکین| مجتبی پردل شهری| مهدی امیری| عظیم کلانتری اصل
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 594

44,000 تومــان

تشریح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازی سیالات مخازن

گروه مولفان | بابک مرادی| ایمان جعفری| فرشاد جعفری| علی دانش
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 179

11,000 تومــان

خواص سنگ و جریان سیال در مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | طارق احمد| عباس هلالی زاده| طالب اسفندیاری| محمد منصورآبادی
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 304

14,800 تومــان

مکانیک سنگ

گروه مولفان | حسین جلالی فر
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 288

16,800 تومــان

مهندسی مخازن گاز میعانی

گروه مولفان | عباس خاکسارمنشاد| حسین محمدی
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 204

12,000 تومــان