حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 784

22,000 تومــان

فرهنگ اندیشه ورزان فناوری های اطلاعات و ارتباطات

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 416

25,000 تومــان

دانشمندان کامپیوتر

گروه مولفان | ستاره مومنی| هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 688

40,000 تومــان

نگره های مدیریت

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 713

30,000 تومــان

پیشگامان فناوری های اطلاعات و ارتباطات

گروه مولفان | ستاره مومنی| هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 530

25,000 تومــان

پرسش ها و پاسخ ها

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 306

8,000 تومــان

اندیشمندان مدیریت

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 576

20,000 تومــان

واژگان مدیریت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: 820

12,000 تومــان

ستارگان مدیریت

گروه مولفان | هوشنگ مومنی
ناشر: ستاره سپهر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

  • 1