حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتابشناسی گزیده کتابهای علم اطلاعات و دانش شناسی

گروه مولفان | ثریا فضل اللهی| پگاه اصغرنژاد
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

دانش و نظام های دانش

گروه مولفان | الی یزر گایسلر| مرتضی ‏ کوکبی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

اصول تغذیه مادر و کودک

گروه مولفان | سمیرا گلعذار
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

بزرگ اندیشان

گروه مولفان | حبیب صادقی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

بستن فروش

گروه مولفان | فرانک اتکینسون| حامد زارعی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

ساعت های اتمی و اندازه گیری دقیق زمان

گروه مولفان | رضوان گلستانی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

شیر و ببر

گروه مولفان | داوود بشیری
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

معجزه شاخ

گروه مولفان | داوود بشیری
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

نخستین امپراتور

گروه مولفان | داوود بشیری
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

پایان شب

گروه مولفان | داوود بشیری
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

درسنامه فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | نوید لطفی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی| زهرا کاظم پور
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان