حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

‭A prerequisite English course for university students‭

گروه مولفان | احمد محسنی| شهره فارسی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 189

10,000 تومــان

General english through reading‭

گروه مولفان | احمد محسنی| شهره فارسی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

‭A basic English course on physical sciences‭

گروه مولفان | پیمان جابری
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 170

8,000 تومــان

مقدمه ای بر منیفلدهای هموار

گروه مولفان | جان ام. لی| شاهرود اعظمی| حسن ایزانلو| محمد مهدی براتی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 651

27,000 تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | بهروز قاسمی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 409

17,000 تومــان

متمم معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 456

18,000 تومــان

مدیریت توسعه

گروه مولفان | حسن الماسی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 206

11,000 تومــان

مدیریت بودجه ریزی دولتی در ایران

گروه مولفان | حسن الماسی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 264

9,000تومــان

آمادگی برای کنکور کارشناسی معماری کامپیوتر

گروه مولفان | علی قبادی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 432

7,900 تومــان

  • 1