حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت استرس

گروه مولفان | ایوان پیرسون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 52

9,000 تومــان

مدیریت استرس

گروه مولفان | ایوان پیرسون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 50

9,000 تومــان

مهارت ارتباط

گروه مولفان | ایوان پیرسون| پاتریس بارتون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 50

9,000 تومــان

مهارت ارتباط

گروه مولفان | ایوان پیرسون| پاتریس بارتون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 50

9,000 تومــان

حل تعارض

گروه مولفان | ایوان پیرسون| پاتریس بارتون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 48

9,000 تومــان

حل تعارض

گروه مولفان | ایوان پیرسون| پاتریس بارتون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 46

9,000 تومــان

تصمیم گیری

گروه مولفان | ایوان پیرسون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 50

9,000 تومــان

تصمیم گیری

گروه مولفان | ایوان پیرسون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 48

9,000 تومــان

مدیریت خشم

گروه مولفان | ایوان پیرسون| پاتریس بارتون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 52

9,000 تومــان

هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر

گروه مولفان | ویلیام گلاسر| کارلین گلاسر| علی صاحبی| عاطفه سلطانی فر
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 136

18,000 تومــان

مدیریت خشم (کتاب کار نوجوان)

گروه مولفان | ایوان پیرسون| پاتریس بارتون| زهره قربانی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 50

9,000 تومــان

عمل عاشقانه

گروه مولفان | راس هریس| شیرعلی خرامین| میترا رفیعی
ناشر: سایه سخن
تعداد صفحات: 388

25,000 تومــان