حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حصیر و حصیر مانندهای ایران

گروه مولفان | حسین یاوری| مینو اشرفی| مائده کاووسی| مریم نصیری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 200

23,000 تومــان

جایگاه آداب معنوی در فرهنگ و هنر ایران زمین

گروه مولفان | حسین یاوری| سمیرا ذاکری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 115

14,000 تومــان

شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی ایران -جلد 1

گروه مولفان | حسین یاوری| سارا حکاک باشی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 264

18,500 تومــان

شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی ایران -جلد 2

گروه مولفان | حسین یاوری| سارا حکاک باشی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 244

18,500 تومــان

بررسی فرش های دوره صفویه و قاجاریه

گروه مولفان | حسین یاوری| مهدیه اکبری| علی اصغر شیرازی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 340

68,000 تومــان

مروری بر پیکر تراشی

گروه مولفان | ماری شیهان| حسین یاوری| مروا اصحابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 110

14,000 تومــان

جایگاه علم و دانش در مد و پوشاک

گروه مولفان | والری استیل| حسین یاوری| مروا اصحابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

نگاهی به هنر آفریقا

گروه مولفان | حسین یاوری| فرزانه سلیمانی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

با کودکانمان رفتار مناسبتری داشته باشیم

گروه مولفان | کاترین جی. ولز| حسین یاوری| رفعت حاجی زاده
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 176

14,000 تومــان

خرمهره

گروه مولفان | حسین یاوری| نازیلا عبدی| ابوالقاسم سعادتمند
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 120

14,000 تومــان

گردنبندی از قطره های باران

گروه مولفان | جون ایکن| سارا کارین| استیون کارین| ندا ترابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 115

5,500 تومــان

فرش ایران در دوره صفویه

گروه مولفان | حسین یاوری| زینب رجبی| فائزه قادری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 385

48,000 تومــان