حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیستم داینامیک

گروه مولفان | شهلا قبادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 183

16,000 تومــان

کسب و کار بین الملل

گروه مولفان | مهران رضوانی| امیرمحمد گلابی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 400

30,000 تومــان

پنجمین فرمان

گروه مولفان | پیتر ام سنگه| حافظ کمال هدایت| محمد روشن
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 508

36,000تومــان

روش های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعاتی

گروه مولفان | بتول ذاکری| ژوزف بهنامی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 390

31,000 تومــان

تحقیق در عملیات نرم

گروه مولفان | عادل آذر| فرزانه خسروانی| رضا جلالی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: None

28,000 تومــان

اصول و فنون مذاکره

گروه مولفان | راجر فیشر| ویلیام یوری| مسعود حیدری نوری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 215

18,000 تومــان

برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات

گروه مولفان | محمد سیدحسینی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 642

39,000 تومــان

تفکر سیستمی کل گرایی خلاق برای مدیران

گروه مولفان | مایکل سی جکسون| تقی ناصرشریعتی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 444

35,000 تومــان

مدل تعالی EFQM

گروه مولفان | علی تقی زاده هراتی| علی خلیلو| آیسان خلیلو
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 156

12,500 تومــان

مکانیزم های کنترل در بازار سرمایه

گروه مولفان | سعید شیرزادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 100

11,000 تومــان

تفکر سیستمی

گروه مولفان | جمشید قراجه داغی| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 408

25,000 تومــان

پنج عینک آینده نگری

گروه مولفان | پرو میچیچ| بهاره آدمیت
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 320

22,000 تومــان