حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه و سازمان

گروه مولفان | جعفر مرعشی| وحیده بلیغ| علی غیاث آبادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 188

10,500 تومــان

مکانیزم های کنترل در بازار سرمایه

گروه مولفان | سعید شیرزادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 100

11,000 تومــان

استاندارد ISO/ TS10004: 2010

گروه مولفان | جابر نجف نیا| داور غایبی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 146

3,500 تومــان

مدیریت استراتژیک توسعه محصول جدید از ایده تا عمل

گروه مولفان | منوچهر انصاری| علیرضا ممقانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 306

8,000 تومــان

فرصت های کارآفرینی

گروه مولفان | گرگ کلایدزدیل| محمود مرادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 325

8,500 تومــان

تفکر سیستمی کل گرایی خلاق برای مدیران

گروه مولفان | مایکل سی جکسون| تقی ناصرشریعتی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 444

35,000 تومــان

استراتژی شرکت های چند کسب و کاری

گروه مولفان | دیوید ج. کالیس| سینتیا ا مونتگمری| مهدی شاهسوند| سعید خدامرادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 394

30,000 تومــان

اصول و مبانی حسابداری

گروه مولفان | پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 378

30,000 تومــان

مفاهیم و کاربردهای حاکمیت فناوری اطلاعات

گروه مولفان | سید محسن رهنمافرد| محمودرضا هاشمی بیستونی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 382

20,000 تومــان

اشتباهات و موفقیت های مدیریت

گروه مولفان | رابرت اف هارتلی| مرتضی شانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 451

20,000 تومــان

گزارش تعالی

گروه مولفان | مهدی اسماعیلی رخ
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 148

12,000 تومــان

کسب مهارت در مدیریت مالی

گروه مولفان | اکبر حمزه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 380

18,000 تومــان