حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه و سازمان

گروه مولفان | جعفر مرعشی| وحیده بلیغ| علی غیاث آبادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 188

10,500 تومــان

استراتژی: نمایی 360 درجه

گروه مولفان | وفا غفاریان| فرین تفویضی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 268

18,000تومــان

مکانیزم های کنترل در بازار سرمایه

گروه مولفان | سعید شیرزادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 100

11,000 تومــان

حسابداری مدیریت

گروه مولفان | جی کی شیم| جوئل سیگل| پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 423

30,000تومــان

استاندارد ISO/ TS10004: 2010

گروه مولفان | جابر نجف نیا| داور غایبی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 146

3,500 تومــان

مدیریت استراتژیک توسعه محصول جدید از ایده تا عمل

گروه مولفان | منوچهر انصاری| علیرضا ممقانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 306

8,000تومــان

روانشناسی سازمانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 222

9,000 تومــان

فرصت های کارآفرینی

گروه مولفان | گرگ کلایدزدیل| محمود مرادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 325

8,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 240

9,500 تومــان

مدیریت امور عمومی و دولتی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 189

9,500 تومــان

مدیریت بازرگانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 252

10,000 تومــان

مدیریت مالی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 139

9,500 تومــان