حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیزم های کنترل در بازار سرمایه

گروه مولفان | سعید شیرزادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 100

11,000 تومــان

استاندارد ISO/ TS10004: 2010

گروه مولفان | جابر نجف نیا| داور غایبی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 146

3,500 تومــان

مدیریت استراتژیک توسعه محصول جدید از ایده تا عمل

گروه مولفان | منوچهر انصاری| علیرضا ممقانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 306

8,000 تومــان

فرصت های کارآفرینی

گروه مولفان | گرگ کلایدزدیل| محمود مرادی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 325

8,500 تومــان

اصول و مبانی حسابداری

گروه مولفان | پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 378

30,000 تومــان

مفاهیم و کاربردهای حاکمیت فناوری اطلاعات

گروه مولفان | سید محسن رهنمافرد| محمودرضا هاشمی بیستونی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 382

20,000 تومــان

اشتباهات و موفقیت های مدیریت

گروه مولفان | رابرت اف هارتلی| مرتضی شانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 451

20,000 تومــان

کسب مهارت در مدیریت مالی

گروه مولفان | اکبر حمزه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 380

18,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1)

گروه مولفان | آرین قلی پور| عسل آغاز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 402

28,000 تومــان

چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 186

8,500 تومــان

راهنمای جامع سازمان استراتژی محور

گروه مولفان | پرویز بختیاری| جمشید اصغری| رابرت کاپلان| دیوید نورتون
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 250

8,000 تومــان

اصول مدیریت کارخانه

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان