حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

گروه مولفان | افسانه رفیعی
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 105

5,000 تومــان

حسابداری پیمانهای بلندمدت

گروه مولفان | موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 70

5,500 تومــان

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

گروه مولفان | کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 276

10,000 تومــان

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار

گروه مولفان | محمدحسین صفرزاده
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 141

7,500 تومــان

راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 20 و 23

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 140

5,000 تومــان

قانون مالیاتهای مستقیم

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 112

2,500 تومــان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

گروه مولفان | فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 297

10,000 تومــان

تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات

گروه مولفان | فرشید نویسی| عزیز عالی ور| رضا نظری
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 145

8,000 تومــان

راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی -جلد 8

گروه مولفان | افسانه رفیعی
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 81

3,500 تومــان

حسابداری صنعتی -جلد 3

گروه مولفان | عزیز عالی ور| رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 1008

30,000 تومــان

راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی -جلد 13

گروه مولفان | محمدحسین صفرزاده
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 191

7,500 تومــان

حسابرسی داخلی اثربخش

گروه مولفان | علی کمالی زارع| عباس ارباب سلیمانی
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 236

8,000 تومــان