حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ایران و تحولات ژئواکونومی

گروه مولفان | فاطمه هاشمی| نبی الله رشنو
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان

ایران و عمان، از ظفار تا برجام

گروه مولفان | فرهاد پروین| شهره جلال پور
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 276

20,000 تومــان

تئوری الاستیسیته

گروه مولفان | سیروس غلامپور| حسن جعفریان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 373

10,000 تومــان

نیرو در حرکت اجسام صلب

گروه مولفان | علاء الدین بهروش| اسماعیل زوار
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 234

14,500 تومــان

فتوسنتز

گروه مولفان | پیام معاونی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 534

10,000 تومــان

همبالی، شیوه رهبری ایرانی

گروه مولفان | غلامرضا خاکی| محمد بن ابراهیم عطار
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 388

3,000 تومــان

از منازعه تا همبستگی

گروه مولفان | عبدالعلی قوام| احمد فاطمی نژاد
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 170

10,000 تومــان

  • 1