حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رفتار مصرف کننده

گروه مولفان | لیون جی. شیفمن| جوزف وایزن بلیت| کامبیز حیدرزاده| امین اردلان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 775

46,000 تومــان

رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی - الهی امام روح الله

گروه مولفان | محمد نصیری
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 221

9,000 تومــان

حسابداری منابع انسانی

گروه مولفان | اریک فلامهولتس| زهرا حسن قربان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 382

24,000 تومــان

ایران و تحولات ژئواکونومی

گروه مولفان | فاطمه هاشمی| نبی الله رشنو
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان

ایران و عمان، از ظفار تا برجام

گروه مولفان | فرهاد پروین| شهره جلال پور
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 276

20,000 تومــان

تئوری الاستیسیته

گروه مولفان | سیروس غلامپور| حسن جعفریان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 373

10,000 تومــان

اقتصاد سنجی کاربردی نرم افزار Eviews

گروه مولفان | احسان اسدی| رضا حسینی راد
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 288

16,000 تومــان

مدیریت دارایی-بدهی

گروه مولفان | مراد چودری| ابراهیم صابر| فریدون رهنمای رودپشتی| علی بشیرپور
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 472

20,000 تومــان

حسابداری شرکت های بیمه

گروه مولفان | محمد علی فتوره بنایی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 392

20,000 تومــان

نیرو در حرکت اجسام صلب

گروه مولفان | علاء الدین بهروش| اسماعیل زوار
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 234

14,500 تومــان

مفاهیم پیشرفته در پایگاه داده ها

گروه مولفان | مهدی اسماعیلی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 360

16,000 تومــان

فتوسنتز

گروه مولفان | پیام معاونی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 534

10,000 تومــان