حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب مرجع مدیریت پایدار اراضی

گروه مولفان | علی اکبر زارعی| عبداله باقری نشانی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 360

5,500 تومــان

شاتکریت تر و کاربرد آن در تونلسازی

گروه مولفان | علی رویانفر
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 214

3,800 تومــان

اجزای ماشین

گروه مولفان | علیرضا آرایی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 318

5,800 تومــان

مدیریت رفتار پسرها برای والدین و معلمان

گروه مولفان | تبثا ریمنت| غلامعلی افروز| علیرضا صالح
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 120

2,400 تومــان

آزمون های طبقه بندی شده زبان تخصصی علوم اجتماعی

گروه مولفان | سعیده امینی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 312

6,000 تومــان

مروری بر رویکردهای رشد و توسعه

گروه مولفان | علی پیرزاده| لیلا عسگری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 204

3,000 تومــان

کنکاشی در روش شناسی اقتصاد

گروه مولفان | شیلا سی. داو| محمود متوسلی| علی رستمیان
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 312

5,400 تومــان

مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران

گروه مولفان | عباس کاظمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 356

5,200 تومــان

شناخت افکار عمومی

گروه مولفان | داود زارعیان
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 128

1,900 تومــان

مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی

گروه مولفان | مایکل آرمسترانگ| سعید صفری| امیر وهابیان
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 284

3,200 تومــان

ADS افقی نو در طراحی سیستم های مخابراتی

گروه مولفان | عباسعلی لطفی نیستانک| محمدرضا هراتی ایرانی| سیدمجید سیدمومنی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 224

3,500 تومــان

مسائلی در ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | ایمان ملکاء| علی رجب پور
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: None

1,800 تومــان