حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیر اندیشه های معماری

گروه مولفان | محمد جواد مهدوی نژاد
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 256

29,000 تومــان

کارآفرینی و پایداری

گروه مولفان | محمدشریف شریف زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 560

30,000 تومــان

نظریه بازی ها و کاربردهای آن

گروه مولفان | قهرمان عبدلی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 472

25,000 تومــان

پارادایم های پردیس

گروه مولفان | آزاده شاهچراغی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 295

40,000 تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه

گروه مولفان | علی دارابی| مسعود مطلبی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 470

20,000 تومــان

پاسخ تشریحی تمرین ها و مسائل کاربردی نظریه بازی ها

گروه مولفان | قهرمان عبدلی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 392

20,000 تومــان

انتقال جرم

گروه مولفان | حسین بهمنیار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 664

30,000 تومــان

دستورهای غذایی برای افراد دیابتی

گروه مولفان | شیوا دهقانی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 252

60,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان| محمدرضا زاهدی| اکبر رحیمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان

اصول طراحی اجزای ماشین (1)

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی| سیدمجید پورحسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی| سیدمجید پورحسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 377

18,000 تومــان