حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سرویس و نگهداری موتورهای گازسوز نیروگاهی

گروه مولفان | اصغر اسدی| رسول محرمی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 241

17,500 تومــان

روش تحقیق پیشرفته

گروه مولفان | محمد باقر نوبخت
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 512

30,000 تومــان

بازاریابی چابک

گروه مولفان | میچل آکاردی-پترسن| حسین نوروزی| حمیدرضا نژادعلی| زهرا محمدبیگی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 204

11,500 تومــان

آشنایی با صنعت گردشگری

گروه مولفان | محمود مرادی| هاجر اسدی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 168

9,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 152

10,000 تومــان

علم داده

گروه مولفان | بابک سهرابی| حمیده ایرج
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 198

13,000 تومــان

الفبای مدیریت

گروه مولفان | عادل تقوی| هامون شریفی میلانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 164

5,000 تومــان

تفکر از چیستی تا آموزش

گروه مولفان | مریم صداقت| سوده رحمانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 182

8,000 تومــان

اقتصاد گردشگری و میزان رقابت پذیری آن در ایران

گروه مولفان | رحیم یعقوب زاده| نگین حجازی| اسماعیل شفاعتی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 128

5,000 تومــان

روشهای تصمیم گیری چند شاخصه

گروه مولفان | سیدحبیب اله میرغفوری| فاطمه عزیزی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 342

10,500 تومــان

مالیه عمومی و بودجه

گروه مولفان | محمد بهمند
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 308

10,000 تومــان

رهبری معنوی در سازمان و مدیریت

گروه مولفان | حمید تابلی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 304

11,000 تومــان