حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب

گروه مولفان | حمیدرضا درودیان| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 494

40,000تومــان

اقتصاد کلان

گروه مولفان | حسین میرمعزی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 464

32,000 تومــان

جریان شناسی سیاسی در ایران

گروه مولفان | علی دارابی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 580

22,000 تومــان

عدالت سیاسی

گروه مولفان | سیدکاظم سید باقری
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 510

22,000 تومــان

مبانی اندیشه سیاسی اسلام

گروه مولفان | عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 464

18,000 تومــان

ابزارهای مالی اسلامی

گروه مولفان | سیدعباس موسویان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 488

15,000 تومــان

بازار سرمایه اسلامی (1)

گروه مولفان | سیدعباس موسویان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 818

21,000 تومــان

طرح تحول نظام بانکی

گروه مولفان | سیدعباس موسویان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 768

12,000 تومــان

نظام اقتصادی اسلام

گروه مولفان | حسین میرمعزی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 608

8,000 تومــان

مبانی مالکیت فکری

گروه مولفان | محمود حکمت نیا
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 488

5,500 تومــان

جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران

گروه مولفان | غلامرضا بهروزلک
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 548

6,000 تومــان

  • 1