حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کاغذهای اسلامی

گروه مولفان | هلن لاودی| زهرا ضرغامی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 135

11,000 تومــان

فرزند هرات

گروه مولفان | علی اوجبی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 760

50,000 تومــان

روزگار بی قراری

گروه مولفان | مصطفی نوری
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 - 1996

گروه مولفان | ماندانا صدیق بهزادی| شیرین (خالقی) تعاونی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

اصول چکیده نویسی بر اساس استاندارد ایزو 214 - 1976

گروه مولفان | ماندانا صدیق بهزادی| فرشته مولوی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

رده BP: اسلام

گروه مولفان | احمد طاهری عراقی| زهره علوی| زهرا مدرسی| محبوبه قربانی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزاحسن رشدیه

گروه مولفان | محمد بقایی شیره جینی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

مرا ببخش مادر

گروه مولفان | علی طاهرزاده| علی درازی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 222

18,000 تومــان

کالیما

گروه مولفان | حسنعلی پورحسنی| علی درازی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

یادمانده هایی از حزب توده ایران

گروه مولفان | علی درازی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

ارامنه جلفای نو در عصر صفوی

گروه مولفان | شکوه السادات اعرابی هاشمی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 422

20,000 تومــان

موزه و موزه داری در ایران

گروه مولفان | ندا رسولی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 434

26,000 تومــان