حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | نادر محقق| نیکان نیک پور فرخ
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 250

5,000 تومــان

دست بردار

گروه مولفان | آروین نیک نژاد تهرانی
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 76

1,500 تومــان

سیزده

گروه مولفان | کمال رهگذر
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 108

1,500 تومــان

اثر بخشی آموزش

گروه مولفان | مرتضی جنت| عبدالحسین عباسیان
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 134

3,000 تومــان

تجاری سازی تکنولوژی های نوآورانه

گروه مولفان | سی. ج. توهیل| تامس ا. اوریوردان| گرگوری ج. توهیل| مصطفی بغدادی| مرضیه شاوردی
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 342

6,500 تومــان

عیوب جوشکاری

گروه مولفان | محمد شهابی
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 303

4,800 تومــان

مانیتورینگ صنعتی

گروه مولفان | صانع مجدانی
ناشر: آبگین رایان
تعداد صفحات: 99

5,500 تومــان

  • 1