حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آوازخوان مغموم

گروه مولفان | منصور پورکریمی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 136

11,000 تومــان

تن گفتار برای مدیران و سرپرستان

گروه مولفان | یونیس لاتن| مهراب پرتوی دیلمی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 96

1,850 تومــان

دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی با تاکید بر منابع انسانی

گروه مولفان | خدایار ابیلی| حسن موفقی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 138

1,950 تومــان

سرپرستی نوین

گروه مولفان | ساموئل سرتو| محمدحسین جعفری نسب
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 216

3,300 تومــان

مهارتهای مصاحبه

گروه مولفان | تیم هیندل| امیر توفیقی| فتح الله نجفی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 70

2,800 تومــان

بازاریابی اثربخش

گروه مولفان | موآ علی| محمد منتظری
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 70

2,800 تومــان

مدیریت تغییر

گروه مولفان | رابرت هلر| خدایار ابیلی| سعید علیمیرزایی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 70

2,800 تومــان

فنون مذاکره

گروه مولفان | تیم هیندل| شفیع الهی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 70

2,800 تومــان

مدیریت انگیزش

گروه مولفان | رابرت هلر| خدایار ابیلی| سعید علیمیرزایی
ناشر: سارگل
تعداد صفحات: 70

2,800 تومــان

  • 1