حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ فارسی براساس متون معاصر

گروه مولفان | حمزه مومنی زاده
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 688

48,000 تومــان

بانک داری بین المللی

گروه مولفان | داود رضایی برزگر
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

زیبایی شناسی و سیاست

گروه مولفان | فردریک جیمسن| حسن مرتضوی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 328

22,000 تومــان

نیروهای کار

گروه مولفان | بورلی ج سیلور| سپهدار منصوری
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 384

30,000 تومــان

نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه نگاری در ایران

گروه مولفان | محمد یادگاری| ندا آذر
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

هزار و یک شب

گروه مولفان | نیره ابراهیمی| عبداللطیف طسوجی تبریزی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 880

45,000 تومــان

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

گروه مولفان | بورکهارت شونکر| تورستن ولف| فرهاد مهمانپذیر| محمدمسعود نخستین| علی عباس بنایی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

فمینیسم و ناسیونالیسم در جهان سوم

گروه مولفان | کوماری جایاواردنا| شهلا طهماسبی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 456

19,000 تومــان

شاهنامه فردوسی

گروه مولفان | ابوالقاسم فردوسی| آیدین سلسبیلی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 680

190,000 تومــان

شناخت مایکل پورتر

گروه مولفان | جون ماگرتا| فرهاد مهمانپذیر
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

نظریه ی نظام آسیایی و یک مطالعه ی موردی در ایران

گروه مولفان | ناصر عظیمی دوبخشری
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 256

22,000 تومــان

اقتصاد کلان مالی معاصر

گروه مولفان | تاد ا کنوپ| منوچهر فکری ارشاد
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 400

8,000 تومــان