حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرهنگ فارسی براساس متون معاصر

گروه مولفان | حمزه مومنی زاده
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 688

48,000تومــان

نیروهای کار

گروه مولفان | بورلی ج سیلور| سپهدار منصوری
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 384

22,000تومــان

نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه نگاری در ایران

گروه مولفان | محمد یادگاری| ندا آذر
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 192

14,000تومــان

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

گروه مولفان | بورکهارت شونکر| تورستن ولف| فرهاد مهمانپذیر| محمدمسعود نخستین| علی عباس بنایی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

فمینیسم و ناسیونالیسم در جهان سوم

گروه مولفان | کوماری جایاواردنا| شهلا طهماسبی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 456

19,000تومــان

شاهنامه فردوسی

گروه مولفان | ابوالقاسم فردوسی| آیدین سلسبیلی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 680

190,000تومــان

شناخت مایکل پورتر

گروه مولفان | جون ماگرتا| فرهاد مهمانپذیر
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

نظریه ی نظام آسیایی و یک مطالعه ی موردی در ایران

گروه مولفان | ناصر عظیمی دوبخشری
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

قومیت و جوامع غیرغربی

گروه مولفان | کوین اندرسن| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 0

24,000 تومــان

چهره های اثرگذار معاصر

گروه مولفان | جهاندار وزیری تهرانی| مسعود موسوی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 0

6,000 تومــان

  • 1