حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تجارت نوین

گروه مولفان | پوریا منتصری
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

تجارت نوین

گروه مولفان | پوریا منتصری
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

مجموعه کتاب های کامیابی

گروه مولفان | رندی گیج| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

یخ شکن ها در بازاریابی چندسطحی

گروه مولفان | تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 117

7,500 تومــان

پیگیری در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | کیت شرایتر| تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 133

7,500 تومــان

چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 108

7,500 تومــان

صمیمیت در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 91

7,500 تومــان

حرفه ای ها

گروه مولفان | اریک وور| رویا خادم الرضا| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 188

12,000 تومــان

تنها راز موفقیت، دوام آوردن

گروه مولفان | مارک یارنل| رنه یارنل| پرستو شوکتی ماسوله| مسعود عوض خانی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 408

25,000 تومــان

فیل را بخور

گروه مولفان | برایان کلمر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان

سامورایی مهربان

گروه مولفان | برایان کلمر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 199

20,000 تومــان

علم بازاریابی شبکه ای

گروه مولفان | رندی گیج| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان