حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زندگی شجاعانه

گروه مولفان | سی. برنی براون| فرح رادنژاد| آزاده رادنژاد| افسانه حجتی طباطبائی
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 288

22,000 تومــان

تولید ناب

گروه مولفان | جیمز ووماک| دانیل جونز| دانیل روس| آزاده رادنژاد| مهدی بیجاری| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 257

22,700 تومــان

الفبای ناب

گروه مولفان | رابرت مارتچنکو| کاظم موتابیان| مریم دربندی
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 174

17,800 تومــان

تفکر ناب (اصول و تکنیک ها)

گروه مولفان | جیمز پی. ووماک| دانیل تی. جونز| دانیل تی. جونز
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 218

12,500 تومــان

تفکر ناب

گروه مولفان | جیمز ووماک| دانیل تی جونز| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 218

19,500 تومــان

پیش به سوی کارآفرینی

گروه مولفان | جیمز کوک| میترا تیموری
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 246

10,500 تومــان

فراتر از تولید ناب

گروه مولفان | کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 104

6,000 تومــان

پیش به سوی کارآفرینی

گروه مولفان | جیمز کوک| میترا تیموری| آزاده رادنژاد
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 250

10,500 تومــان

کارخانه ناب

گروه مولفان | فردی باله| مایکل باله| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 368

32,200 تومــان

موفقیت در بحران

گروه مولفان | استیون آر کاوی| باب ویتمن| آزاده رادنژاد| زهره خسروی
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 160

6,200 تومــان

سیستم تولید تویوتا

گروه مولفان | تائیچی اونو| کاظم موتابیان| آزاده رادنژاد
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 212

11,500 تومــان

چه کسی تغییر را کشت؟

گروه مولفان | کنت اچ بلانچارد| جلال دشتی| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 148

11,800 تومــان