حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

او می برد

گروه مولفان | شقایق فیروزی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 120

8,000تومــان

اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان

گروه مولفان | پروین پناهی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 248

15,000تومــان

تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی نویس

گروه مولفان | مریم کمالی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 552

35,000تومــان

گفتمان زنانه

گروه مولفان | سید علی سراج
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 272

15,000تومــان

تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی

گروه مولفان | مریم افشار
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 184

15,000تومــان

سه برخوانی

گروه مولفان | بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 99

6,000تومــان

ستون های فلسفه

گروه مولفان | جیمز مانیون| علی یزدی زاده
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 328

25,000تومــان

رو در رو با اصغر فرهادی

گروه مولفان | اصغر فرهادی| اسماعیل میهن دوست
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 384

30,000 تومــان

ضیافت و میراث

گروه مولفان | بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 80

8,000تومــان

سلطان مار

گروه مولفان | بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 101

8,000تومــان

نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 196

20,000تومــان

ایزد بانوان در فرهنگ و اساطیر ایران و جهان

گروه مولفان | صدرالدین طاهری
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 140

12,000تومــان