حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

10 گناه نابخشودنی در بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| محمد دلیلی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 128

5,500 تومــان

بازاریابی به روایت کاتلر

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| نرگس شفیعی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 256

14,000 تومــان

اصول بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده| علیرضا قدرتی پور| مهرداد فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 851

45,000 تومــان

بازاریابی خلاق

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| فرناندو تریاس د بس| امید آبدار
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 220

9,800 تومــان

راهنمای حل مسایل و تمرینات کتاب آمار و احتمالات

گروه مولفان | مهدی نفر| مهدی نفر
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 304

11,000 تومــان

آمار و احتمالات

گروه مولفان | مهدی نفر
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 488

17,000 تومــان

اصول بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 932

32,800 تومــان

مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

گروه مولفان | حسن کارنامه حقیقی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 221

10,000تومــان

مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | بهمن فروزنده| مهرداد پرچ| فیلیپ کاتلر
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 552

65,000 تومــان

اصول بازاریابی -جلد 1

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده| علیرضا قدرتی پور| مهرداد فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 1092

72,000 تومــان

بازاریابی پویا

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| دیپک جین| مایئسنس سوویت| بهمن فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

ریاضی مهندسی

گروه مولفان | محمد نیلی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 140

9,000 تومــان