حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

گروه مولفان | محمد باقر کجباف
ناشر: روان
تعداد صفحات: 142

8,000 تومــان

آسیب شناسی روانی -جلد 1

گروه مولفان | ریچارد پی. هالگین| سوزان کراوس ویتبورن| یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 368

18,000 تومــان

جدیدترین روش درمان اتیسم براساس روش PRT یا درمان پاسخ محور از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا

گروه مولفان | رابرت ال. کوگل| صدیقه فراهانی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 182

10,000 تومــان

آسیب شناسی روانی -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد پی. هالگین| سوزان کراوس ویتبورن| یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 416

20,000 تومــان

سازماندهی و اداره خدمات

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 208

11,000 تومــان

روان شناسی شناختی

گروه مولفان | استیون کی. رید| اصغر فروع الدین عدل| الهام دیانتی زاده
ناشر: روان
تعداد صفحات: 648

33,000 تومــان

مدیریت عمومی

گروه مولفان | علی علاقه بند
ناشر: روان
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

مبانی روان شناسی عمومی

گروه مولفان | حمزه گنجی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 206

11,000 تومــان

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

گروه مولفان | علی علاقه بند
ناشر: روان
تعداد صفحات: 222

3,500 تومــان

سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری

گروه مولفان | رمضان حسن زاده| محمدتقی مداح
ناشر: روان
تعداد صفحات: 272

14,000 تومــان

روش تحقیق کاربردی

گروه مولفان | رمضان حسن زاده
ناشر: روان
تعداد صفحات: 376

19,000 تومــان

روان شناسی رشد

گروه مولفان | کارول براون| مهناز علی اکبری دهکردی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان