حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آسیب شناسی روانی -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد پی. هالگین| سوزان کراوس ویتبورن| یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 416

20,000 تومــان

سازماندهی و اداره خدمات

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 208

11,000 تومــان

روان شناسی شناختی

گروه مولفان | استیون کی. رید| اصغر فروع الدین عدل| الهام دیانتی زاده
ناشر: روان
تعداد صفحات: 648

33,000 تومــان

مدیریت عمومی

گروه مولفان | علی علاقه بند
ناشر: روان
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

مبانی روان شناسی عمومی

گروه مولفان | حمزه گنجی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 206

11,000 تومــان

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

گروه مولفان | علی علاقه بند
ناشر: روان
تعداد صفحات: 222

3,500 تومــان

سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری

گروه مولفان | رمضان حسن زاده| محمدتقی مداح
ناشر: روان
تعداد صفحات: 272

14,000 تومــان

روش تحقیق کاربردی

گروه مولفان | رمضان حسن زاده
ناشر: روان
تعداد صفحات: 376

19,000 تومــان

روان شناسی رشد

گروه مولفان | کارول براون| مهناز علی اکبری دهکردی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان

مشاوره گروهی

گروه مولفان | ساموئل گلادینگ| کیانوش زهراکار| فرشاد لواف پور نوری| علیرضا احمدیان
ناشر: روان
تعداد صفحات: 688

35,000 تومــان

کتاب تمرین کاهش فشار روانی برای نوجوانان

گروه مولفان | جینا ام بیگل| قاسم شمس| حمیرا پروریان
ناشر: روان
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

روان شناسی بالینی

گروه مولفان | اندرو ام. پامرانتس| پرویز شریفی درآمدی| لیلا طورانی| افسانه عزیزیان
ناشر: روان
تعداد صفحات: 768

40,000 تومــان