حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نوآوری باز

گروه مولفان | هنری ویلیام چسبرو| کامران باقری| مرضیه شاوردی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 264

21,500 تومــان

گفتگوهای حساس

گروه مولفان | کری پاترسون| علیرضا کاربخش
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 252

17,000 تومــان

روان شناسی رشد

گروه مولفان | رابرت کیل| جان سی. کاوانو| مهرداد فیروزبخت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 812

85,000 تومــان

بزرگی نامتعادل

گروه مولفان | ویلیام افولس| تقی ناصرشریعتی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 138

11,000 تومــان

بازی قدرت

گروه مولفان | تری فارنسورث| سهراب خلیلی شورینی| مرتضی خلیلی شورینی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 216

12,800 تومــان

اناگرام

گروه مولفان | هلن پامر| احسان الوندی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 296

14,000 تومــان

ارتباطات توسعه در جهان سوم

گروه مولفان | علی اکبر فرهنگی| ابوالفضل دانایی| رقیه جامع| اچ. لسلی استیوس| سرینیواس آر. ملکوت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

حفره های توخالی دنیا

گروه مولفان | فرانک کلابی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 120

11,000 تومــان

آسیب شناسی روانی

گروه مولفان | دیوید اچ بارلو| وینسنت مارک دیوراند| مهرداد فیروزبخت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 936

85,000 تومــان

روان شناسی نفوذ

گروه مولفان | رابرت بی. چالدینی| روح اله حمیدی مطلق
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 280

19,000 تومــان

آیا وصله ی تن هم هستید؟

گروه مولفان | ساندرا لوی سیرن| مهرداد فیروزبخت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 152

9,000 تومــان

پیشگیری و درمان های طبیعی سرطان

گروه مولفان | محمد مهدی شریفی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 136

12,000 تومــان