حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پویایی گروه

گروه مولفان | دانلسون آر فورسایت| مهرداد فیروزبخت| منصور قنادان
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 424

17,000 تومــان

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند

گروه مولفان | آلبرت الیس| مهرداد فیروزبخت| وحیده عرفانی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 288

12,800 تومــان

آمار در اقتصاد و بازرگانی -جلد 2

گروه مولفان | محمد نوفرستی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 350

15,000 تومــان

تحلیل استراتژی در عصر حاضر

گروه مولفان | رابرت ام گرانت| بیژن نهاوندی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 576

35,000 تومــان

بنویس تا اتفاق بیافتد

گروه مولفان | هنریت آن کلاوزر| محمد گذرآبادی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 256

11,000 تومــان

نظریه انتخاب

گروه مولفان | ویلیام گلاسر| مهرداد فیروزبخت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 432

18,000 تومــان

مدیریت بحران

گروه مولفان | ماتیاس وینتر| اولریش اشتگر| غلامرضا صالحی معوا
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 344

14,000 تومــان

خروج از بحران

گروه مولفان | ویلیام ادواردز دمینگ| نوروز درداری
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 344

15,800 تومــان

هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد؟

گروه مولفان | مارک اچ مکورمک| محمود طلوع مکانیک
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 554

23,000 تومــان

آمار در اقتصاد و بازرگانی -جلد 1

گروه مولفان | محمد نوفرستی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 456

15,000 تومــان

عصر سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| هرمز مهرانی| بهزاد شهرابی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 216

11,000تومــان

عبور از طوفان

گروه مولفان | کامران باقری| مهدی کنعانی| جواد محبوبی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 328

17,500 تومــان