حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نوآوری باز

گروه مولفان | هنری ویلیام چسبرو| کامران باقری| مرضیه شاوردی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 264

14,000 تومــان

گفتگوهای حساس

گروه مولفان | کری پاترسون| علیرضا کاربخش
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 252

17,000 تومــان

روان شناسی رشد

گروه مولفان | رابرت کیل| جان سی. کاوانو| مهرداد فیروزبخت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 812

85,000 تومــان

بزرگی نامتعادل

گروه مولفان | ویلیام افولس| تقی ناصرشریعتی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 138

11,000 تومــان

بازی قدرت

گروه مولفان | تری فارنسورث| سهراب خلیلی شورینی| مرتضی خلیلی شورینی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 216

12,800 تومــان

8 بعد رهبری

گروه مولفان | جفری ساگرمن| مارک اسکولارد| اما ویلهلم| رضا حجتی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 280

19,800 تومــان

دوباره فکر کن

گروه مولفان | جیسن فرید| دیوید هاینه مایر هانسون| عزیز میردار| سیدمحمد اعظمی نژاد| مریم رضایی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 264

19,000 تومــان

چارچوبی برای برنامه های مشاوره مدرسه

گروه مولفان | جودی باورز| تریش هچ| ابوالفضل فیروزمنش| محمد ضیایی موید
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 226

17,000 تومــان

استراتژی ساز

گروه مولفان | استیون کامینگز| دانکن آنگوین| سهراب خلیل شورینی| محمدمسعود نخستین| علی عباس بنایی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 274

24,000 تومــان

زنان شاهنامه و پایگاه اجتماعی شان

گروه مولفان | سمیه بخشنده زحمتی| ابوالقاسم فردوسی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 224

17,000 تومــان

اناگرام

گروه مولفان | هلن پامر| احسان الوندی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 296

14,000 تومــان

ارتباطات توسعه در جهان سوم

گروه مولفان | علی اکبر فرهنگی| ابوالفضل دانایی| رقیه جامع| اچ. لسلی استیوس| سرینیواس آر. ملکوت
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان