حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جمله ی اول

گروه مولفان | تام شرایتر| بامداد صالحی
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 152

9,000 تومــان

تختت را آنکادر کن

گروه مولفان | ویلیام هری مک ریون| بامداد صالحی
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

درسنامه ی رهبری

گروه مولفان | رندی گیج| مریم رضاآسا
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

3 عادت

گروه مولفان | کیت شرایتر| تام شرایتر
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان

چهار رنگ

گروه مولفان | تام شرایتر
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 128

9,000 تومــان

الفبای بازاریابی شبکه ای -جلد 2

گروه مولفان | مارک یارنل| والری بیتس| درک هال| علی معتمدی| محمد خضرزاده
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

الفبای بازاریابی شبکه ای -جلد 1

گروه مولفان | مارک یارنل| والری بیتس| درک هال| علی معتمدی| محمد خضرزاده
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

حرفه ای شوید

گروه مولفان | اریک وور| علی معتمدی
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 160

11,800 تومــان

پیگیری در بازاریابی شبکه ای

گروه مولفان | کیت شرایتر| تام شرایتر| محمد خضرزاده
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان

دایره ی اول

گروه مولفان | رندی گیج| علی معتمدی
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 96

5,000 تومــان

چرا بازاریابی شبکه ای

گروه مولفان | کیت شرایتر| علی معتمدی
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 72

5,000 تومــان

یخ شکن ها

گروه مولفان | تام شرایتر| علی معتمدی
ناشر: رخداد کویر
تعداد صفحات: 106

8,000 تومــان