حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هانا آرنت: زندگی روایت است

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| مهرداد پارسا
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 102

7,500 تومــان

اصول ریاضی فلسفه طبیعی

گروه مولفان | آیزاک نیوتن| بهنام شیخ باقری
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 692

46,000 تومــان

سنت اسلام نواندیش در ایران معاصر

گروه مولفان | سید محسن آل سیدغفور
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 374

23,000 تومــان

بلوغ و مدرنیته

گروه مولفان | دیوید اوئن| سعید حاجی ناصری| زانیار ابراهیمی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 390

23,000 تومــان

امرگشوده انسان و حیوان

گروه مولفان | جورجو آگامبن| یاسر همتی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 138

13,000 تومــان

پروست و نشانه ها

گروه مولفان | ژیل دولوز| زهره اکسیری| رضا سیروان
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 228

58,000 تومــان

زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه ی سیاسی

گروه مولفان | جهانگیر معینی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 108

6,500 تومــان

در هوای گرگ و میش

گروه مولفان | محسن عباسی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 108

8,000 تومــان

شهرهای کوچک و توسعه ی منطقه ای

گروه مولفان | سید فرهاد سجادی| بهرام کریمی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 136

23,500 تومــان

چگونه دریدا بخوانیم

گروه مولفان | پنلوپ دویچر| مهدی پارسا خانقاه| سید محمد جواد سیدی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 136

7,500 تومــان

تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی

گروه مولفان | فرهاد ایرانپور
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

فرهنگ واژگان دریدا

گروه مولفان | نیل لوسی| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 252

14,000 تومــان