حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهارت چهارم: صفحه گسترده Excel 2007

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 191

3,500 تومــان

مهارت ششم: ارائه مطالب PowerPoint 2007

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 212

4,000 تومــان

مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات (IE 8)

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 160

3,000 تومــان

کاربر گرافیک CorelDraw graphics suite X6

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 484

10,000 تومــان

مهارت اول: مفاهیم فناروی اطلاعات و ارتباطات (ICT)

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 128

2,500 تومــان

مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویندوز 7)

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 128

2,500 تومــان

مهارت پنجم: پایگاه داده Access 2007

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 168

3,000 تومــان

صفحه گسترده Excel 2007

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 207

6,000 تومــان

مجموعه سؤالات کاربر نرم افزار اداری به همراه پروژه های عملی

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 175

6,000 تومــان

رایانه کار گرافیک Photoshop نگارش CS6

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 408

20,000 تومــان

رایانه کار درجه1 Office 2007- ICDL نگارش 5

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 680

20,000 تومــان

مهارت سوم: واژه پرداز Word 2007

گروه مولفان | غلامرضا خلیق
ناشر: راهی
تعداد صفحات: 176

3,500 تومــان