حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: None

5,900 تومــان

مدیریت صنعتی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 261

6,500 تومــان

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 201

4,900 تومــان

کارآفرینی پیشرفته

گروه مولفان | محمود احمدپور| علی ملکی
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 400

14,000 تومــان

مدیریت آموزشی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 203

5,300 تومــان

مبانی سازمان و مدیریت

گروه مولفان | سید محمد مقیمی
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 604

29,000 تومــان

روابط عمومی و مدیریت شهری

گروه مولفان | احمد یحیایی ایله ای
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 163

6,000 تومــان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

گروه مولفان | سید محمد مقیمی
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 562

29,000 تومــان

اصول و طراحی ایستگاه های راه آهن

گروه مولفان | مسعود نصرآزادانی
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 432

7,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: None

5,900 تومــان

روانشناسی سازمانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

مدیریت مالی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 139

3,500 تومــان