حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

پایه ریزی نظری سوسیالیسم

گروه مولفان | پی. ج. دواین| حمیدرضا ریاحی
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 228

6,000 تومــان

جبر انقلاب

گروه مولفان | جان ریس| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 470

12,000 تومــان

سلطه یا بقاء

گروه مولفان | نوآم چامسکی| علی رضا ثقفی
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 256

2,800 تومــان

گفت آمدهایی در شعر معاصر ایران

گروه مولفان | فریبرز رئیس دانا
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 168

1,800 تومــان

درباره ی تکامل مادی تاریخ

گروه مولفان | خسرو پارسا| کارل مارکس| فریدریش انگلس
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 180

1,800 تومــان

استعمار پسامدرن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 282

2,000 تومــان

بازنگری در تمدن مادی و سرمایه داری

گروه مولفان | فرنان برودل| فیروزه مهاجر
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 128

850 تومــان

  • 1