حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه قوانین و مقررات جزایی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 1355

95,000تومــان

قانون جدید شوراهای حل اختلاف 1396

گروه مولفان | حسین زارعی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 180

6,500 تومــان

روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان

گروه مولفان | جین نلسن| لین لات| اسماعیل سعدی پور| مریم خلیلی صدر آباد| نازنین محمدی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 262

20,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 213

9,000تومــان

قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 355

14,000تومــان

قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 211

7,500تومــان

معرفی درمان های رفتاری و شناختی نسل های اول و دوم و سوم با تاکید بر درمان وابسته به پذیرش و تعهد

گروه مولفان | علی اکبر سیف
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 344

24,000 تومــان

قانون مالیات های مستقیم 1396

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 556

14,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح 1395

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 180

8,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 250

9,000 تومــان

شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن

گروه مولفان | تریسی پکیام الووی| راس الووی| اسماعیل سعدی پور| سوده مرتضایی فرد
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 192

15,000 تومــان