حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 437

12,000 تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 838

20,000 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| محمد قزوینی| قاسم غنی| جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 391

23,000 تومــان

مداخلات بهنگام در اختلالات طیف اتیسم

گروه مولفان | علی صمدی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 440

26,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 207

7,500 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 238

6,500 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 822

17,000 تومــان

قوانین و مقررات ثبتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 635

17,000 تومــان

قانون مدنی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 297

8,000 تومــان

اصول حسابداری -جلد 1

گروه مولفان | عزیز نبوی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 374

19,000 تومــان

منطق صوری

گروه مولفان | محمد خوانساری
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 406

24,000 تومــان

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 370

16,000 تومــان