حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کژ رفتاری

گروه مولفان | ریچارد اچ. تالر| سید امیر حسین میرابوطالبی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 487

40,000تومــان

آنتونیو گرامشی

گروه مولفان | مارک مک نلی| علی تدین
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 320

24,000تومــان

عاشک کافه

گروه مولفان | علی صادقی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 160

12,000تومــان

مقدمه ای بر پژوهش سیاسی

گروه مولفان | لیزا هریسون| محمد جواد رنجکش| احمد محقر| فاطمه صلواتی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 264

20,000تومــان

اقتصاد رفتاری

گروه مولفان | ادوارد کارترایت| قهرمان عبدلی| سیدحسین میرشجاعیان حسینی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 736

50,000تومــان

مشروطیت ایران و رمان فارسی

گروه مولفان | مسعود کوهستانی نژاد
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: None

140,000تومــان

50+1نکته 1 میلیون تومان

گروه مولفان | همایون دارابی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 119

10,000تومــان

صلح کردند تا جنگ بماند

گروه مولفان | دیوید فرامکین| داود حیدری| مفید علیزاده
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 416

30,000 تومــان

استراژی در عمل

گروه مولفان | جورج توستیگا| فائزه طارمی راد| منصوره شریعتی| وحید خاشعی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 264

20,000تومــان

اقتصاددان مخفی

گروه مولفان | تیم هارفورد| علی فرحبخش
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 328

25,000 تومــان

مشروطیت ایران و رمان فارسی

گروه مولفان | مسعود کوهستانی نژاد
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: None

120,000تومــان

امنیت انرژی

گروه مولفان | عباس ملکی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 344

25,000تومــان