حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

عاشک کافه

گروه مولفان | علی صادقی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 160

12,000تومــان

مقدمه ای بر پژوهش سیاسی

گروه مولفان | لیزا هریسون| محمد جواد رنجکش| احمد محقر| فاطمه صلواتی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 264

20,000تومــان

اقتصاد رفتاری

گروه مولفان | ادوارد کارترایت| قهرمان عبدلی| سیدحسین میرشجاعیان حسینی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 736

50,000تومــان

مشروطیت ایران و رمان فارسی

گروه مولفان | مسعود کوهستانی نژاد
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: None

120,000تومــان

امنیت انرژی

گروه مولفان | عباس ملکی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 344

25,000تومــان

اقتصاد خرد عمومی

گروه مولفان | جواکیم سیلوستره| وحید مهربانی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 248

20,000تومــان

اقتصاد سیاسی، جنگ و انقلاب

گروه مولفان | انوشیروان احتشامی| ایوب فرخنده| محمد سلامی استاد
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 464

35,000تومــان

اقتصاد انرژی

گروه مولفان | ویدا ورهرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 184

13,000تومــان

چرا اقتصاد فرو می ریزد؟

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| محمدامیر ریزوندی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 112

10,000تومــان

ماکس وبر و جامعه شناسی اقتصادی

گروه مولفان | ریچارد اسودبرگ| شهین احمدی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 416

30,000تومــان

مبانی سرمایه داری

گروه مولفان | دیوید کوتس| محمدحسین بیرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 248

20,000تومــان

مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

گروه مولفان | اندرو ادگار| محمدرضا غلامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 256

20,000 تومــان