حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرایند برنامه ریزی استراتژیک

گروه مولفان | رودلف گرونیگ| ریجارد کوهن| محمدحسین بیرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 399

30,000 تومــان

زنان به پیش

گروه مولفان | شریل سندبرگ| حمیدرضا آریان پور
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 247

17,000 تومــان

مدیریت فروش

گروه مولفان | برایان تریسی| صالح سپهری فر
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 135

10,000 تومــان

سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه

گروه مولفان | دونالد یوجین هال
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

نقشه های شیطانی

گروه مولفان | هیو مک لئود| زهرا فرجی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان

معمای هابرماس

گروه مولفان | لاسه توماسن
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

اشرافیت، سلطنت، دموکراسی

گروه مولفان | هانس-هرمان هوپه| سلیمان عبدی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 72

8,000 تومــان

آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟

گروه مولفان | جوزف اس نای| ایوب فرخنده| جواد قربانی آتانی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان

دعوت به جامعه شناسی

گروه مولفان | زهره روحی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

فلسفه ساده

گروه مولفان | زهره روحی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 352

22,000 تومــان

اقتصاد قراردادهای نفت و گاز

گروه مولفان | ویدا ورهرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

پسر وحشی

گروه مولفان | راب لوید جونز
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان