حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت در ورزش

گروه مولفان | الرینا اکستین| شهرام امین ترابی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 112

12,000 تومــان

خصوصی سازی فوتبال

گروه مولفان | مهدی حاجی وند
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 440

45,000 تومــان

استمرار امر سلبی

گروه مولفان | بنجامین نویز| علی زارعی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 272

20,000 تومــان

رام کردن پلنگ

گروه مولفان | امین معلوف| مهریار میرنیا
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان

صنایع آینده

گروه مولفان | الک راس| صالح سپهری فر| بهاره رضاجو| اردوان یزدی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 360

28,000 تومــان

تیم های نوآور

گروه مولفان | صالح سپهری فر
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

کژ رفتاری

گروه مولفان | ریچارد اچ. تالر| سید امیر حسین میرابوطالبی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 487

40,000 تومــان

آنتونیو گرامشی

گروه مولفان | مارک مک نلی| علی تدین
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 320

24,000 تومــان

عاشک کافه

گروه مولفان | علی صادقی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

مقدمه ای بر پژوهش سیاسی

گروه مولفان | لیزا هریسون| محمد جواد رنجکش| احمد محقر| فاطمه صلواتی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 264

20,000 تومــان

اقتصاد رفتاری

گروه مولفان | ادوارد کارترایت| قهرمان عبدلی| سیدحسین میرشجاعیان حسینی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 736

50,000 تومــان

مشروطیت ایران و رمان فارسی

گروه مولفان | مسعود کوهستانی نژاد
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: None

140,000 تومــان