حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نحو زبان فارسی

گروه مولفان | محمد راسخ مهند
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 471

39,000تومــان

ادبیات ستیزنده

گروه مولفان | اصغر احمدی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 259

25,000تومــان

چگونه شعر بخوانیم

گروه مولفان | تری ایگلتون| پیمان چهرازی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 280

24,000تومــان

شتاب و بیگانگی

گروه مولفان | هارتموت روزا| حسن پورسفیر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 140

11,000تومــان

مقدمه ای سیاسی بر فلسفه

گروه مولفان | لئو اشتراوس| یاشار جیرانی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 423

35,000تومــان

گفتار سقراطی کسنوفون

گروه مولفان | لئو اشتراوس| گزنفون| یاشار جیرانی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 222

19,000 تومــان

از چشم انداز نیچه

گروه مولفان | حامد حجت خواه
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 193

15,000تومــان

تاریخ نگاری و عکاسی

گروه مولفان | محمد غفوری| ویلم فلوسر| گرگوری پاسکالیدیس| مارک هوارد ماس
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 291

22,000تومــان

کاج های زرد

گروه مولفان | پونه ابدالی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 108

10,000تومــان

آچمز شده ها

گروه مولفان | پیمان فیوضات
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان

هنر نمایش از دیروز تا امروز

گروه مولفان | الهه شهریاری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 370

26,000تومــان

زمان از حرکت می ایستد

گروه مولفان | دونالد مارگولیس| نازنین میهن
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 108

8,000تومــان