حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چنین گفت زرتشت

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| داریوش آشوری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 384

25,000 تومــان

موسیقی شعر

گروه مولفان | محمد رضا شفیعی کدکنی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 680

50,000 تومــان

صور خیال در شعر فارسی

گروه مولفان | محمد رضا شفیعی کدکنی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 732

52,000 تومــان

بوطیقای ساختارگرا

گروه مولفان | تزوتان تودوروف| سید محمد نبوی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 141

10,000 تومــان

زبان و تفکر

گروه مولفان | محمد رضا باطنی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

کایه دو سینما

گروه مولفان | جیم هیلیر| کاظم فیروزمند| ماهیار آذر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 384

25,000 تومــان

سیمای زنی در میان جمع

گروه مولفان | هاینریش بول| مرتضی کلانتریان
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 556

36,000 تومــان

اومانیسم و رنسانس

گروه مولفان | پیر ماری| عبدالوهاب احمدی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

پوست انداختن

گروه مولفان | کارلوس فوئنتس| عبد الله کوثری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 632

35,000 تومــان

جامعه ی نمایش

گروه مولفان | گی دبور| بهروز صفدری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 286

18,000 تومــان

آخرین رویا

گروه مولفان | روح انگیز شریفیان
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

رساله ای کوچک در باب فضیلت های بزرگ

گروه مولفان | آندره کنت-اسپونویل| مرتضی کلانتریان
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 366

22,000 تومــان