حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قلمرو تازه علوم شناختی

گروه مولفان | جورج لاکوف| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 985

65,000تومــان

شهریار

گروه مولفان | نیکولو ماکیاولی| داریوش آشوری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 216

20,000تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: None

65,000تومــان

قرارداد اجتماعی

گروه مولفان | ژان ژاک روسو| مرتضی کلانتریان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 580

35,000تومــان

سیاست گذاری سرمایه ی انسانی در ایران

گروه مولفان | علیرضا حیدری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 394

23,000تومــان

وقتی قوها پیر می شوند

گروه مولفان | خدیجه شریعتی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 224

15,000تومــان

چشم اندازهای نظری فساد

گروه مولفان | خیالت د خراف| پاتریک فون ماراویچ| پیتر واخنار| داود حسینی هاشم زاده
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 382

24,000تومــان

نظریه ی بی کرانگی

گروه مولفان | سیامک وکیلی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 400

24,000تومــان

راهنمای نگارش تاریخ

گروه مولفان | مری لین رامپولا| لی لا سازگار
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 214

12,000تومــان

شکاف های جامعه ای ایرانی

گروه مولفان | محمد رضایی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 360

20,000تومــان

دیدار به قیامت

گروه مولفان | پیر لومتر| مرتضی کلانتریان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 494

30,000تومــان

ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران

گروه مولفان | سعید مدنی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 461

30,000تومــان