حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اخلاقیات امر واقعی کانت، لاکان

گروه مولفان | آلنکا زوپانچیچ| علی حسن زاده
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 336

23,000تومــان

برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی

گروه مولفان | آنتونیو گرامشی| داوید فورگاکس| جفری نوئل-اسمیت| احمد شایگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 591

40,000تومــان

تکوین طبقه کارگر در انگلستان

گروه مولفان | ادوارد پالمر تامپسون| محمد مالجو| کاوه اکبری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 952

75,000تومــان

استعاره مقدمه ای کاربردی

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 542

35,000تومــان

بوطیقای صحنه -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | علی تدین
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 1019

75,000 تومــان

طبقه متوسطه

گروه مولفان | محمدحسین بحرانی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 354

22,000تومــان

چشم اندازهای آرمان شهر

گروه مولفان | ادوارد راث استاین| هربرت ماسکم| مارتین مارتی| امیر یداله پور
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 114

8,000تومــان

جهان می پذیرد یا نه: منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی

گروه مولفان | ویلیام گریدر| سلامت رنجبر
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 809

57,000تومــان

بوطیقای صحنه

گروه مولفان | علی تدین
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 950

75,000تومــان

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

گروه مولفان | جواد مهدی زاده
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 236

15,000 تومــان

زنان، شهر و شهرسازی

گروه مولفان | جواد مهدی زاده
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 215

14,000 تومــان

گفت و گوهای برگزیده آیندگان

گروه مولفان | سیروس علی نژاد
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 172

12,000تومــان