حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی

گروه مولفان | سعید معیدفر
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 410

49,000تومــان

استعاره ها از کجا می آیند؟

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

24,000 تومــان

زیبایی شناسی فهم انسان

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 404

30,000تومــان

بدن در ذهن

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

25,000تومــان

هویت اجتماعی

گروه مولفان | ریچارد جنکینز| نازنین میرزابیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 308

22,000تومــان

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران

گروه مولفان | سیداحمد کاظمی موسوی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 318

25,000تومــان

گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

گروه مولفان | مقصود فراستخواه
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 337

24,000تومــان

درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

گروه مولفان | محمد سعید ذکائی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 405

26,000تومــان

اخلاقیات امر واقعی کانت، لاکان

گروه مولفان | آلنکا زوپانچیچ| علی حسن زاده
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 336

23,000تومــان

برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی

گروه مولفان | آنتونیو گرامشی| داوید فورگاکس| جفری نوئل-اسمیت| احمد شایگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 591

40,000تومــان

تکوین طبقه کارگر در انگلستان

گروه مولفان | ادوارد پالمر تامپسون| محمد مالجو| کاوه اکبری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 952

75,000تومــان

استعاره مقدمه ای کاربردی

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 542

40,000 تومــان