حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای برنامه ریزی بازار

گروه مولفان | دیوید اچ. بنگز| سید محمد اعرابی| رضا آرمان پور
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 336

18,500 تومــان

استراتژی منابع انسانی

گروه مولفان | سید محمد اعرابی| مرجان فیاضی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 172

11,000 تومــان

روش تحقیق کیفی

گروه مولفان | کاترین مارشال| گرچن بی راس من| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 224

15,000 تومــان

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | فرد آٰر دیوید| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 687

45,000 تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 449

32,000 تومــان

تئوری و طراحی سازمان -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد ال دفت| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 1046

40,000 تومــان

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

گروه مولفان | ملیسا ا. شیلینگ| سید محمد اعرابی| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 512

33,000 تومــان

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

گروه مولفان | وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

25,000 تومــان

تئوری و طراحی سازمان -جلد 1

گروه مولفان | ریچارد ال دفت| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 488

28,000 تومــان

بازاریابی جهانی

گروه مولفان | وارن کیگان| مارک سی گرین| عبدالحمید ابراهیمی| هرمز مهرانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 528

32,000 تومــان

استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور

گروه مولفان | اورویل واکر| محمد اعرابی| داود ایزدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 663

35,000 تومــان

مبانی مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | گری دسلر| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 426

30,000 تومــان