حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کنترل استراتژیک

گروه مولفان | پیتر لارنج| مایکل اسکات مورتن| سومانترا گوشال| محمد اعرابی| محمد حکاک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 258

3,400 تومــان

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

گروه مولفان | وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

25,000 تومــان

مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار -جلد 2

گروه مولفان | تامس ویلن| دیوید هانگر| سید محمد اعرابی| هاشم آقازاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 388

9,000 تومــان

جهانگردی در چشم اندازی جامع

گروه مولفان | چاک وای جی| ادواردو فایوسولا| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 479

9,400 تومــان

مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

گروه مولفان | استیو کلارک| سید محمد اعرابی| داود ایزدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 252

5,900 تومــان

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی

گروه مولفان | محمود عبدالله زاده| نصرالله مستوفی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 312

6,100 تومــان

تئوری و طراحی سازمان -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد ال دفت| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 1046

40,000 تومــان

رفتار سازمانی -جلد 3

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 1175

22,000 تومــان

فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران

گروه مولفان | حسین سلطان زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 240

6,100 تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | محمد اعرابی| مایکل آمسترانگ
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 112

2,700 تومــان

شهر گذشته، شهر آینده

گروه مولفان | ژوزف بلمون| مهرداد کرباسی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 84

3,300 تومــان

نقش فضا در معماری ایران

گروه مولفان | محمد رضا حائری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 152

3,600 تومــان