حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | فرد آٰر دیوید| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 687

45,000 تومــان

مبانی رفتار سازمانی

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 449

32,000 تومــان

تئوری و طراحی سازمان -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد ال دفت| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 1046

40,000 تومــان

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

گروه مولفان | ملیسا ا. شیلینگ| سید محمد اعرابی| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 512

33,000 تومــان

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

گروه مولفان | وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

25,000تومــان

بازاریابی جهانی

گروه مولفان | وارن کیگان| مارک سی گرین| عبدالحمید ابراهیمی| هرمز مهرانی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 528

32,000 تومــان

استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور

گروه مولفان | اورویل واکر| محمد اعرابی| داود ایزدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 663

35,000 تومــان

مبانی مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | گری دسلر| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 426

30,000 تومــان

استراتژی منابع انسانی

گروه مولفان | پیتر بامبرگر| لن مشولم| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

مبانی تئوری و طراحی سازمان

گروه مولفان | ریچارد ال دفت| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 642

38,000 تومــان

رفتار سازمانی -جلد 3

گروه مولفان | استیون پی رابینز| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 1175

26,000 تومــان

بازاریابی گردشگری

گروه مولفان | لس لامزدن| محمدابراهیم گوهریان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 406

8,900 تومــان