حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

گروه مولفان | وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

25,000 تومــان

جهانگردی در چشم اندازی جامع

گروه مولفان | چاک وای جی| ادواردو فایوسولا| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 479

9,400 تومــان

مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

گروه مولفان | استیو کلارک| سید محمد اعرابی| داود ایزدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 252

5,900 تومــان

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی

گروه مولفان | محمود عبدالله زاده| نصرالله مستوفی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 312

6,100 تومــان

فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران

گروه مولفان | حسین سلطان زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 240

6,100 تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | محمد اعرابی| مایکل آمسترانگ
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 112

2,700 تومــان

نقش فضا در معماری ایران

گروه مولفان | محمد رضا حائری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 152

3,600 تومــان

بازاریابی گردشگری

گروه مولفان | لس لامزدن| محمدابراهیم گوهریان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 406

8,900 تومــان

مبانی تئوری و طراحی سازمان

گروه مولفان | ریچارد ال دفت| علی پارساییان| سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 642

38,000 تومــان

طراحی ساختار سازمانی

گروه مولفان | سید محمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 134

3,500 تومــان

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

گروه مولفان | ملیسا ا. شیلینگ| سید محمد اعرابی| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 512

33,000 تومــان

  • 1