حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سوگ اسفندیار

گروه مولفان | امیرخشایار جوادی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 240

7,500 تومــان

خلسه های کودکانه

گروه مولفان | غزاله ابراهیم زاده
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

شیب

گروه مولفان | ست گودین| محمد خضرزاده
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 88

6,000 تومــان

5 اثر از رندی گیج

گروه مولفان | رندی گیج| علی معتمدی| محمد هادی ماکانی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 280

14,000 تومــان

قصه های مادرم

گروه مولفان | صهبا قدس
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 96

7,000 تومــان

قصه شرکت من

گروه مولفان | ابوالفضل شرافت
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

در آغاز خدا بود و. ..

گروه مولفان | خدیجه علی مردانی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 312

9,500 تومــان

به چه بیندیشیم؟

گروه مولفان | فرخنده شادی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 120

5,000 تومــان

هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر

گروه مولفان | استیون آر کاوی| محمد خضرزاده| علی معتمدی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 112

7,500 تومــان

احتیاط در ریسک کردن است

گروه مولفان | رندی گیج| علی معتمدی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 160

9,000 تومــان

به سوی نه

گروه مولفان | ریچارد فنتون| آندرئا والتس| علی علیزاده
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 120

8,000 تومــان

چه کسی تغییر را کشت

گروه مولفان | کنت اچ بلانچارد| محمد خضرزاده
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 128

8,000 تومــان