حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تبار شناسی تفکر 2

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 361

23,000 تومــان

تبار شناسی تفکر -جلد 1

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 385

23,000 تومــان

فرهنگ نمادها بر سکه های اشکانی

گروه مولفان | یوسف افتخاری| محمود جمشیدی درمنی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 270

25,000 تومــان

رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم

گروه مولفان | حسن الوداری
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 328

24,000 تومــان

تفکر اثربخش

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 388

22,000 تومــان

راهبردهای رهبری زنان

گروه مولفان | پل وندربروک| حسن الوداری| سهیلا شکوری یادگاری| لیلا مسافر یادگاری
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 194

12,000 تومــان

اصالت اثر و زندگی اصیل

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 296

20,000 تومــان

رهبری مبتنی بر عقیده

گروه مولفان | آر. آلبرت مولر| حسن الوداری| شیما ذکریایی| ندا معصومی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 229

16,000 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی -جلد 1

گروه مولفان | رضا احمدی پویا| مریم کتابچی| یونس ا چنگل
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 1281

33,500 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی -جلد 2

گروه مولفان | رضا احمدی پویا| مریم کتابچی| یونس ا چنگل
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 1281

31,500 تومــان

تنظیم شرایط محیطی

گروه مولفان | محمد نوری| مرضیه قاسم زاده
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 210

25,000 تومــان

مذاکرات برد - برد

گروه مولفان | دیوید گلدویچ| محدثه رضایی| بهرام نیازی| محمد صادقی| سعید ابراهیم پور| حسین صمدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 214

16,000 تومــان