حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

گنجینه پنهان

گروه مولفان | داریوش مختاری| آرتور اپهام پوپ| فیلیس آکرمن
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 192

9,500 تومــان

از ایده تا اجرا در آثار طراحان گرافیک ایرانی -جلد 1

گروه مولفان | مرتضا آکوچیان
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 48

4,000 تومــان

لوگوتایپ های ایرانی -جلد 1

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 312

28,000 تومــان

شیوه های چیدمان سند چاپی

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 64

4,500 تومــان

راهنمای ناظران چاپ

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 48

4,000 تومــان

شیوه های مختلف چاپ روی مواد

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 112

4,500 تومــان

درباره فونت

گروه مولفان | کامران انصاری
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 80

5,500 تومــان

کتاب فونت

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 208

6,800 تومــان

کاغذ و چاپ

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 58

45,000 تومــان

خروجی چاپ از نرم افزارهای گرافیک

گروه مولفان | رضا عالی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 128

4,500 تومــان

  • 1