حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ دوسویه علوم سیاسی

گروه مولفان | عباسعلی مهاجری
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 215

24,000 تومــان

فرهنگ دو سویه متالورژی و مواد

گروه مولفان | محمد رضا افضلی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 1152

32,000 تومــان

فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی

گروه مولفان | فرهاد منصف| کریم عسگری
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 464

24,000 تومــان

فرهنگ تشریحی شیمی

گروه مولفان | سیبل پی. پارکر| تقی رجبی| کمال صابریان| صفاعلی عسگری
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 717

18,900 تومــان

فرهنگ حسابداری

گروه مولفان | جلال آذربراهمان| علیرضا آذربراهمان| شهرزاد لطفعلی ثانی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 576

18,900 تومــان

فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت دانشیار

گروه مولفان | رضا حسنوی| داریوش فرسایی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 700

24,000 تومــان

فرهنگ دوسویه علوم و صنایع غذایی

گروه مولفان | سجاد عبدی نوروزانی| سعید سخاوتی زاده
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 400

11,900 تومــان

فرهنگ مهندسی شیمی

گروه مولفان | علیرضا بینش| کاظم زارع| هادی عربشاهی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 589

16,900 تومــان

فرهنگ دوسویه مدیریت دانشیار

گروه مولفان | مهدی خادمی گراشی| محمد روشندل
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 520

24,000 تومــان

فرهنگ مهندسی برق و الکترونیک

گروه مولفان | عباس پورزکی| سعید صمدی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 1059

25,000 تومــان

فرهنگ مهندسی صنایع انگلیسی - فارسی

گروه مولفان | لیدا گرامی پور| سید کامران یگانگی| محمد باقر نوبخت
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 760

18,900 تومــان

راهنمای جامع کاهش هزینه ها

گروه مولفان | دیوید دبلیو یانگ| قربان برارنیا ادبی| محمد روشندل
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 312

8,900 تومــان