حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

واژه نامه فنی دانشیار انگلیسی-فارسی

گروه مولفان | محمد رضا افضلی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 768

3,900 تومــان

فرهنگ دو سویه متالورژی و مواد

گروه مولفان | محمد رضا افضلی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 1152

32,000 تومــان

فرهنگ مهندسی شیمی

گروه مولفان | علیرضا بینش| کاظم زارع| هادی عربشاهی
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 589

16,900 تومــان

فرهنگ مهندسی صنایع انگلیسی - فارسی

گروه مولفان | لیدا گرامی پور| سید کامران یگانگی| محمد باقر نوبخت
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 760

18,900 تومــان

فرهنگ دوسویه علوم سیاسی

گروه مولفان | عباسعلی مهاجری
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 215

24,000 تومــان

فرهنگ دوسویه علوم و صنایع غذایی

گروه مولفان | سجاد عبدی نوروزانی| سعید سخاوتی زاده
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 400

11,900 تومــان

  • 1