حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ماشین کاری با PowerMILL براساس تمرین های کاربردی

گروه مولفان | مجید نظری
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 589

45,000 تومــان

کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری

گروه مولفان | محمد رضا رضایی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 670

49,500 تومــان

Matlab 2016 برای همه

گروه مولفان | احمدرضا بقایی| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 599

37,500 تومــان

تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | ایرج امیری بهقدم
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 583

29,500تومــان

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق و فیزیک با Comsol

گروه مولفان | بهروز باقری| صبا علوی زاده| حامد باغبان
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 791

47,500 تومــان

مرجع کامل Java

گروه مولفان | هربرت شیلد| الناز قاسمی| ایمان سلیمانی| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 928

57,500 تومــان

آموزش تصویری Adobe Photoshop CC

گروه مولفان | علی محمودی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 527

39,500 تومــان

مرجع کامل 2016 Excel

گروه مولفان | جان والکنباخ| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 700

49,500 تومــان

تشریح کامل مسایل طراحی اجزاء ماشین شیگلی

گروه مولفان | مجتبی شایسته| ابوذر ملکیان| احمد کیانوش
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 732

37,500 تومــان

گام به گام طراحی شبکه های مخابراتی

گروه مولفان | خدیجه زاهدی آرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 226

25,000 تومــان

الفبای کامپیوتر

گروه مولفان | علی احمداشرفی| فاطمه فاتحی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 426

35,000 تومــان

حل تشریحی مسایل طراحی دیجیتال مدار منطقی موریس مانو

گروه مولفان | حسن سید رضی| ام. موریس مانو
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 159

10,000تومــان