حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آب و هواشناسی همدیدی

گروه مولفان | کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان

آب و هواشناسی دینامیک

گروه مولفان | کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 392

13,500 تومــان

توابع یک متغیره مختلط

گروه مولفان | حمید مظاهری تهرانی| اصغر نوروزی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 194

9,500 تومــان

زمین شناسی اقتصادی

گروه مولفان | امیرحسین کوهساری
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 392

20,000 تومــان

مدیریت کیفیت و بهره وری

گروه مولفان | علی مروتی شریف آبادی| سید محمود زنجیرچی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 623

19,000 تومــان

اجزاء ساختمان

گروه مولفان | جلیل شاهی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 365

15,000 تومــان

مخاطرات طبیعی

گروه مولفان | کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 311

11,750 تومــان

مبانی نظریه حلقه ها

گروه مولفان | بیژن دواز
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 387

3,000 تومــان

گام هایی در نظریه گالوا

گروه مولفان | محمد رضا احمدی زند
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 216

5,100 تومــان

هیدرولوژی شهری

گروه مولفان | غلامعلی مظفری
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 256

8,500 تومــان

شش سیگما رویکرد حل مساله

گروه مولفان | سید حیدر میرفخرالدینی| عادل آذر| مجتبی جوانبخت
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 314

14,000 تومــان

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت

گروه مولفان | سید حیدر میرفخرالدینی| عادل آذر| مسعود پورحمیدی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 500

21,500 تومــان