حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

الگو و روند در سیاست خارجی ایران

گروه مولفان | ابراهیم متقی| زهره پوستین چی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر

گروه مولفان | مهدی میرداداشی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 325

12,500تومــان

پیشگامان فضیلت و آزادی در نگرش های سیاسی-دینی ایران معاصر

گروه مولفان | مهدی براتعلی پور
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 492

14,000تومــان

آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به ره یافت اسلامی

گروه مولفان | سعید رهائی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 663

21,500تومــان

گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان

گروه مولفان | عبدالقیوم سجادی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون 2005 ژنو

گروه مولفان | مرتضی احمدی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

برداشت مسلمانان از عدالت

گروه مولفان | مجید خدوری| مصطفی یونسی| صمد ظهیری
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 368

23,000تومــان

الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران

گروه مولفان | سید رضا موسوی نیا
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 375

15,500تومــان

اندیشه سیاسی عرب در دوره معاصر

گروه مولفان | انور عبدالملک| سید احمد موثقی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 455

14,000تومــان

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل

گروه مولفان | مصطفی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 422

18,400تومــان

عقد و اوراق استصناع

گروه مولفان | محمدنقی نظرپور
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 352

9,000تومــان

نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

گروه مولفان | حامد شیواپور
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 412

25,000تومــان