حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر

گروه مولفان | مهدی میرداداشی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 325

12,500 تومــان

پیشگامان فضیلت و آزادی در نگرش های سیاسی-دینی ایران معاصر

گروه مولفان | مهدی براتعلی پور
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 492

14,000 تومــان

آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به ره یافت اسلامی

گروه مولفان | سعید رهائی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 663

21,500 تومــان

برداشت مسلمانان از عدالت

گروه مولفان | مجید خدوری| مصطفی یونسی| صمد ظهیری
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 368

23,000 تومــان

الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران

گروه مولفان | سید رضا موسوی نیا
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 375

15,500 تومــان

اندیشه سیاسی عرب در دوره معاصر

گروه مولفان | انور عبدالملک| سید احمد موثقی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 455

14,000 تومــان

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل

گروه مولفان | مصطفی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 422

18,400 تومــان

عقد و اوراق استصناع

گروه مولفان | محمدنقی نظرپور
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 352

9,000 تومــان

نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

گروه مولفان | حامد شیواپور
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 412

25,000 تومــان

درآمدی به منطق

گروه مولفان | گراهام پریست| امیر دیوانی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 160

5,000 تومــان

اقتصاد بخش عمومی

گروه مولفان | یدالله دادگر
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 487

14,500 تومــان

روش شناسی علوم سیاسی

گروه مولفان | صادق حقیقت
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 721

32,000 تومــان