حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

علوم اعصاب شناختی -جلد 1

گروه مولفان | ماری تی. بنیچ| ربکا جین کامپتون| سجاد بشرپور| علی عیسی زادگان
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 670

35,000 تومــان

علوم اعصاب شناختی -جلد 2

گروه مولفان | ماری تی. بنیچ| ربکا جین کامپتون| سجاد بشرپور| علی عیسی زادگان
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 594

30,000 تومــان

پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی برای رفتارهای اعتیادی

گروه مولفان | سارا بوئن| نهاریکا چاولا| آلن مارلت| سجاد بشرپور
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 262

17,000 تومــان

زراعت در شرایط تنش های محیطی

گروه مولفان | رئوف سیدشریفی| سعید حکم علی پور
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 346

18,000 تومــان

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

گروه مولفان | ترحم مصری گندشمین
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 388

25,000 تومــان

کودهای زیستی در زراعت

گروه مولفان | رئوف سیدشریفی| علی نامور
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

  • 1