حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل تاریخچه رویداد

گروه مولفان | محسن نوغانی| حمید مسعودی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 124

7,000 تومــان

تحلیل شبکه اجتماعی

گروه مولفان | جان اسکات| محسن نوغانی| مهسا صادقی نژاد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 209

14,000 تومــان

مبانی طراحی فرآیندهای انتقال جرم

گروه مولفان | اکبر شاهسوند| علی گرمرودی اصیل| پریسا خدیوپارسی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 511

28,000 تومــان

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی

گروه مولفان | پیتر واتس جونز| پیتر اسمیت| محمد امینی| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 264

15,000 تومــان

فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

گروه مولفان | کی. اچ. ج. بوشو| اف. آر. بور| شکوفه طباطبایی یزدی| ناصر تجبر
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 228

12,500 تومــان

پژواک اندیشه های بشری رویکرد نوین به واژه شناسی و برابریابی

گروه مولفان | کلثوم صدیقی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

مبانی قندسازی و شربت گیری از چغندرقند

گروه مولفان | خلیل بهزاد| مصطفی شهیدی نوقابی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 332

18,000 تومــان

روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی

گروه مولفان | مهدی جباری نوقابی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 444

24,000 تومــان

توصیف و آموزش زبان فارسی

گروه مولفان | مهدی مشکوه الدینی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 260

13,000 تومــان

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

گروه مولفان | ونسا گودشیپ| سعید استادموحد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

اصول ژنومیک آماری

گروه مولفان | شی جونگ شو| سیدمهدی حسینی وردنجانی| محمدمهدی شریعتی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 528

29,000 تومــان

بیوانفورماتیک راهنمای درسی و عملی

گروه مولفان | جاناتان پوسنر| سعیدرضا وصال| محمد عارفیان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 692

38,000 تومــان