حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

گروه مولفان | جواد خوش نگاه
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 674

19,000 تومــان

بیولوژی جلبکها

گروه مولفان | هرمزدیار کیان مهر
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 336

4,700 تومــان

تغذیه دام

گروه مولفان | مانفرد کیرش گسنر| سیاوش دهقانیان| حسن نصیری مقدم
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 732

18,000 تومــان

مبانی پایداری

گروه مولفان | سایمون درسنر| محمود دانشور کاخکی| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 288

2,000 تومــان

فیزیک کوانتومی

گروه مولفان | میرسا روگالسکی| استوارت پامر| ابراهیم زمردیان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 504

3,000تومــان

مبانی کشت بافتهای گیاهی

گروه مولفان | آر. ال. ام. پیریک| عبدالرضا باقری| مهری صفاری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 424

11,000 تومــان

علم اطلاع رسانی در نظر و عمل

گروه مولفان | برایان کمبل ویکری| الینا ویکری| عبدالحسین فرج پهلو
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 616

8,400 تومــان

پرورش بزهای شیری

گروه مولفان | ا. بارتلت| رضا ولی زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 138

3,500 تومــان

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

گروه مولفان | ارهان کولا| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 464

18,500 تومــان

راهنمای آموزش آرام سازی روانی

گروه مولفان | داگلاس ا. برنستاین| تامس بورکووک| علی صاحبی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 136

700 تومــان

مواد و فرایندهای تولید -جلد 5

گروه مولفان | ارنست پل دوگارمو| تمپل بلک| رونالد کوسر| علی حائریان اردکانی| شاهین خدام
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 280

1,700 تومــان

رسم فنی

گروه مولفان | مصطفی کاظم زاده دربان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان