حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

گروه مولفان | کی. اچ. ج. بوشو| اف. آر. بور| شکوفه طباطبایی یزدی| ناصر تجبر
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 228

12,500 تومــان

پژواک اندیشه های بشری رویکرد نوین به واژه شناسی و برابریابی

گروه مولفان | کلثوم صدیقی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

مبانی قندسازی و شربت گیری از چغندرقند

گروه مولفان | خلیل بهزاد| مصطفی شهیدی نوقابی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 332

18,000 تومــان

روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی

گروه مولفان | مهدی جباری نوقابی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 444

24,000 تومــان

توصیف و آموزش زبان فارسی

گروه مولفان | مهدی مشکوه الدینی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 260

13,000 تومــان

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

گروه مولفان | ونسا گودشیپ| سعید استادموحد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

اصول ژنومیک آماری

گروه مولفان | شی جونگ شو| سیدمهدی حسینی وردنجانی| محمدمهدی شریعتی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 528

29,000 تومــان

بیوانفورماتیک راهنمای درسی و عملی

گروه مولفان | جاناتان پوسنر| سعیدرضا وصال| محمد عارفیان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 692

38,000 تومــان

آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

گروه مولفان | زهرا ناجی عظیمی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 168

9,000 تومــان

کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قند و شکر

گروه مولفان | خلیل بهزاد| مصطفی شهیدی نوقابی| محمد الهی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 184

10,000 تومــان

تربیت بدنی و ورزش معلولین

گروه مولفان | سعید دقیقه رضایی| ناهید خوش رفتاریزدی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

بیماری های گاو

گروه مولفان | فیلیپ آر اسکات| کالین دی. پنی| الستر آی. مک ری| علیرضا تقوی رضوی زاده| محمد آقابابایی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 796

44,000 تومــان