حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

گروه مولفان | جواد خوش نگاه
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 674

19,000 تومــان

بیولوژی جلبکها

گروه مولفان | هرمزدیار کیان مهر
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 336

4,700 تومــان

مبانی پایداری

گروه مولفان | سایمون درسنر| محمود دانشور کاخکی| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 288

2,000 تومــان

فیزیک کوانتومی

گروه مولفان | میرسا روگالسکی| استوارت پامر| ابراهیم زمردیان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 504

3,000 تومــان

علم اطلاع رسانی در نظر و عمل

گروه مولفان | برایان کمبل ویکری| الینا ویکری| عبدالحسین فرج پهلو
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 616

8,400 تومــان

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

گروه مولفان | ارهان کولا| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 464

18,500 تومــان

راهنمای آموزش آرام سازی روانی

گروه مولفان | داگلاس ا. برنستاین| تامس بورکووک| علی صاحبی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 136

700 تومــان

رسم فنی

گروه مولفان | مصطفی کاظم زاده دربان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان

گران سنگ های ادب

گروه مولفان | عبدالملک بن محمد ثعالبی| محمد باقر حسینی| علی اکبری| علی غلامی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 260

1,900 تومــان

روش تحقیق علمی به زبان عربی و منابع پژوهشهای عربی و تاریخی

گروه مولفان | عبدالوهاب ابراهیم ابوسلیمان| محمد باقر حسینی| ملیحه سادات طوسی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 392

2,800 تومــان

تبلور مجدد و پدیده های مرتبط با آنیل

گروه مولفان | اف. ج هامفریز| ام هاترلی| محمد رضا طرقی نژاد| حامد عسگری مصلح آبادی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 792

30,000 تومــان

شبکه های عصبی

گروه مولفان | فیلیپ پیکتون| مجتبی میرصالحی| حسین تقی زاده کاخکی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 284

7,000 تومــان