حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا

گروه مولفان | اس. ام زی| غلامحسین سدیر عابدی
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 716

32,500 تومــان

رویکردی نوین در هوش مصنوعی -جلد 1

گروه مولفان | استوارت جاناتان راسل| پیتر نوریگ| سعید راحتی
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 701

27,500 تومــان

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش

گروه مولفان | گریم کالی| آنتونی رونالد انتریکن سینکلر| منصور مصداقی
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 424

21,000 تومــان

فیزیک نوین

گروه مولفان | محمدحسین طیرانی| سیدهاشم تقوی زاده
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 804

35,000 تومــان

مهندسی سطح

گروه مولفان | مجتبی ناصریان ریابی| علی حائریان اردکانی
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 805

26,500 تومــان

رابطه ی آب، خاک و گیاه

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 728

21,000 تومــان

مدیریت شهری در جهان -جلد 2

گروه مولفان | محمد تقی رضویان| فرانک سعیدی فرد| منا صالحی
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 360

16,500 تومــان

فیزیک خاک

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 622

23,500 تومــان

  • 1