حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیتوژنیک در تغذیه دام

گروه مولفان | توبیاس اشتاینر| امین عشایری زاده| اکرم شبانی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 207

7,000 تومــان

فیزیواکولوژی حشرات

گروه مولفان | استیون چاون| سو دبلیو. نیکلسون| محسن یزدانیان
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 558

12,000 تومــان

تجزیه و تحلیل آماری پژوهش های علوم کشاورزی

گروه مولفان | سعید نواب پور
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 300

8,000 تومــان

دستورالعمل تولید بیسکویت، کراکر و کوکی در صنایع غذایی

گروه مولفان | دانکن ج. آر. منلی| یحیی مقصودلو
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 172

5,500 تومــان

آب در تغذیه دام

گروه مولفان | نورمحمد تربتی نژاد| وحید کریمی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 522

12,000 تومــان

عملیات فرآوری در صنایع غذایی

گروه مولفان | سیدمهدی جعفری
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 346

8,200 تومــان

طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی -جلد 1

گروه مولفان | سیدمهدی جعفری| محمد خلیلیان
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 532

12,300 تومــان

کاربرد نرم افزار Excel در مهندسی صنایع غذایی

گروه مولفان | سیدمهدی جعفری
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 490

12,500 تومــان

طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی -جلد 2

گروه مولفان | سیدمهدی جعفری| محمد خلیلیان
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 442

11,500 تومــان

کانی های رسی ویژگی ها و شناسایی

گروه مولفان | فرهاد خرمالی| سید علی ابطحی| حسین تازیکه
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 326

9,000 تومــان

محیط زیست دریای خزر

گروه مولفان | آ. گ. کاستیانوی| آ. ن. کاساریف| آ. ایی. گینزبورگ| رسول قربانی| مریم باغفلکی| فردین شالویی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 354

4,800 تومــان

اهمیت مواد آلی خاک

گروه مولفان | الگزاندرا بات| ژوزه بنیت| حمیدرضا عسگری ده آبادی| واحد بردی شیخ| فرشاد کیانی| فرهاد خرمالی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 258

7,500 تومــان